AZJP - AZ Jan Portaels

Gynaecologie, verloskunde, Materniteit

Panorama verloskamer.jpg

Artsen

Verpleegafdeling

Materniteit
Hoofdvroedvrouw Veerle Michiels
T 02 257 58 00
Voor afspraken: T 02 257 51 73

Materniteit
Verloskamer
Neonatale
Rondleidingen op verloskamer en materniteit

Consultaties

Consultatie bij de vroedvrouw
Consultatie bij de gynaecoloog
Diabeteskliniek
In de kijker