AZJP - AZ Jan Portaels

Sitemap

Home
Zorgverleners
Aanvraag- en screeningsformulieren
Ethische commissie
Hector
Laboratorium AZ Jan Portaels
Bestellijst materiaal artsen
Mona / COZO
Preoperatief traject
Werken bij AZJP
Vacatures
Spontaan solliciteren
Stages
Vakantiewerk
Vrijwilligers werk
Contact
Links
Login
Leveranciers
Samenaankoop
Zorgaanbod
Allergiekliniek
Anesthesie
Bloedafname
Cardiologie
Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)
Dermatologie - Huidaandoeningen
Diabetologie - Diabeteskliniek AZJP
Diëtiek
Endocrinologie
Fit en Gezond @ AZ Jan Portaels
Fysische geneeskunde
Gastro-enterologie / Maag- en darmaandoeningen
Geriatrie
Gynaecologie / verloskunde / Materniteit
Heelkunde - Chirurgie
Hematologie
Intensieve zorgen
Kinesitherapie
Laboratorium anatomopathologie
Laboratorium klinische biologie
Mond-, kaak-, aangezichtschirurgie
Medium Care
Nieraandoeningen / Nefrologie + dialyse
Neurologie
Neus-/keel-/oorziekten
Nucleaire geneeskunde en moleculaire beeldvorming
Oftalmologie
Oncologie
Orthopedie
Palliatieve zorg
Patiëntenbegeleiding
Pediatrie
Pijnkliniek
Plastische chirurgie
Pneumologie
Psychiatrie (PAAZ)
Radiologie - Medische Beeldvorming
Revalidatie
Rookstopbegeleiding
Spoedgevallen
Tandartsen
Urologie
Vasculaire en thoraxheelkunde
Voetkliniek
Robotchirurgie
Neurochirurgie
Diëtiste mevr. Vandeneede
Diëtiste mevr. Plum
dr. Pintens
Neuropsycholoog
dr. Vanruysevelt
dr. Declerck
Reumatologie
dr. Opsomer
dr. Van Ruysevelt
dr. De Pauw
dr. Callewaert
dr. Debaenst
dr. Dernovoi
dr. Hendrickx
dr. Maes
dr. Stuer
dr. Van Bos
dr. Vleminckx
dr. Smets Miet
dr. Dasnoy
dr. Han
dr. Praet
dr. Uyttersprot
dr. Decochez
dr. Defoer
dr. Ghys
dr. Vandemeulebroucke
dr. Tielliu
dr. Staels
dr. Hulstaert
dr. Verschuere
dr. Verbeke
dr. Noyen
dr. Numbi
dr. Nwoye
dr. Vandervorst
dr. Vanholme
dr. Verbruggen
dr. Wajer
dr. De Bruyne
dr. Ghyselen
dr. Sebrechts
dr. Robijn
dr. Delmarcelle
dr. Molzahn
dr. Delvaux
dr. Perdaens
dr. De Bock
dr. Servotte
dr. Swenden
dr. Tanésy
dr. Van den Wouwer
dr. Van Oostveldt
dr. Brunen
dr. Peeters
dr. Vangehuchten
dr. Demol
dr. De Brouwer
dr. Baron
dr. Bijloos
dr. Baron
dr. Allamani
dr. Vanhecke
dr. Mertens
dr. Javdani
dr. De Keyser
dr. De Lepeleire
dr. Jespers
dr. Van Laere
dr. de Jong
dr. Wauters
dr. Lermytte
dr. Vermeersch
dr. Marais
dr. Meyns
dr. Van Leynseele
dr. Dedoncker
dr. De Meirleir
dr. Marissens
dr. Deroover
dr. Vandendooren
dr. Casteleyn
dr. Van Steen
dr. De Smet
dr. Gordts
dr. Yasar
dr. Daineffe
dr. De Jongh
dr. Smets
dr. Durnez
dr. Martens
dr. Vandendriessche
dr. Christiaens
dr. Sariyildiz
dr. Simion
dr. Wirix
dr. Zoubeidi
dr. Ivanoff
lth. Achten
lth. Lobel
lth. Moustie
dr. Vandemeulebroucke
dr. Gordts
dr. Yasar
dr. Bollen
dr. Verbruggen Kristien
dr. Lerouge
dr. Verwimp
Sihame Amsalkhir
Danielle Plum
Francis De Groen
Kristel Vermoesen
Els Heleu
Gynaecologische pediatrie
Frank Brants
Vera Vertessen
An Ronsmans
Gerlinde Willems
Karen Tholen
Petra Laenens
Koen Mattens
Maxime Bernardi
Kristina Lanin
Nathalie Kindermans
Geert Franssen
Marc Ravoet
Ellen Doms
Yves De Raes
Wendy Van Liefferinge
Krista Schaillée
Olivia Hönig
dr. Collen
dr. Jonckheere
dr. Wallage
Thomas Philips
Inwendige geneeskunde
dr. Van Binnebeek
Algemeen inwendige geneeskunde
Sigrid Klykens
Seksuologie
Van Campenhout Barbara
dr. Schmitz
dr. Afennas
Slaaponderzoek
dr. Verdeyen
dr. Denies
Iris Vantieghem
dr. Roget
dr. De Meyer
dr. De Meyer
dr. Maes Helena
dr. Van Blerk
Virginie Degraeve
Veerle Michiels
dr. Bruyninckx
dr. Demey
dr. Willems
dr. Duran
Dagtherapie Rakonta
dr. Muyldermans
Soraya Kaddani
dr. Veryser
dr. Brems
dr. Sara Ahlal
dr. Cambier
dr. Geurts
dr. Van Steenbergen
dr. Espeel
Vasculaire en thoraxheelkunde
dr. Tabrizi
Koen Buys
dr. Heuvelmann
Darline Claeys
Joost Jappens
dr. Luyckx
dr. Dominique De Bal
dr. Ans Pelgrims
dr. Eyssen
dr. Van den Poel
dr. Avci
Nancy Heyndels
dr. Duinslaeger
dr. Claerbout
dr. Taeymans
dr. Prenen
dr. Ketels
dr. Vanhoutte
dr. Roose
dr. Motte
Consultaties
Elewijt
Patiëntinformatie
Bereikbaarheid
Financiële informatie
Factuurvoorwaarden
Financieel woordenboek
Hoe verloopt het betaalproces
Indicatieve kostprijsberekening
Kamerkeuze
Kostprijs van uw daghospitalisatie
Kostprijs van uw verblijf (opname)
Rooming-in
Wie dient u te verwittigen bij een opname
Indicatieve kostprijsberekening - prijsraming
Kwaliteitsvolle en veilige zorg
kwaliteitslabel - accreditatie
kwaliteitsindicatoren | VIP² en resultaten ervan
kwaliteitsmetingen in het AZ Jan Portaels
verbeteringsinitiatieven over de muren van AZJP
voortdurendende kwaliteitsverbetering: onze acties
werk zelf mee!
Onthaalbrochure / Brochure d'accueil / Patient information guide
Opname
Opvragen medisch dossier
Overzicht artsen van het AZ Jan Portaels
Patiëntenbegeleiding
Patiëntenbrochures
Praktische info
Preoperatieve raadpleging
Verklaring van opname - klassieke opname
Samenwerkingsverbanden met patiëntenverenigingen
Uitwisseling medische gegevens tussen zorgverleners - Geïnformeerde toestemming
Uw rechten en plichten als patiënt
Verklaring van opname - daghospitalisatie
Ombudsdienst
Vragen, suggesties, bemerkingen
Over AZJP
Beleidsplan
Bestuur
Centrale aansprakelijkheid
Conventionering
Geschiedenis van AZ Jan Portaels
Jaarverslag
Kerncijfers en erkenningen
Medische Raad
Missie & visie AZJP
NMR-supplementen
Orgaandonatie
Privacyreglement ziekenhuis
Rechten en plichten van de patiënt
Rechtsverhoudingen binnen het AZ Jan Portaels
Rookbeleid
Samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen
Ziekenhuismagazine P-Moment
Zoek
Veelgestelde vragen
Disclaimer
Nieuw ziekenhuis
afspraak
Afspraak 5173
Sitemap
Medisch Centrum Elewijt
Artsen
dr. Dasnoy - Elewijt
Dr. Han - Elewijt
dr. afennas - Elewijt
Dr. Ghys - Elewijt
Dr. Hulstaert - Elewijt
Dr. Staels - Elewijt
Dr. Van Oostveldt - Elewijt
Dr. Brunen - Elewijt
Dr. Peeters - Elewijt
Dr. De Meirleir - Elewijt
Dr. Marissens - Elewijt
Dr. de Jong - Elewijt
Dr. Lermytte - Elewijt
Dr. Van Laere - Elewijt
Dr. Denies
Dr. Martens - Elewijt
Dr. Vandendriessche - Elewijt
Dr. Wouters - Elewijt
Dr. Robijn - Elewijt
Dr. Demey - Elewijt
Dr. Brems - Elewijt
Dr. Geurts - Elewijt
Dr. Praet - Elewijt
Dr. Casteleyn - Elewijt
Dr. Daineffe - Elewijt
Dr. De Jongh - Elewijt
Dr. De Smet - Elewijt
Dr. Gordts - Elewijt
Dr. Smets - Elewijt
Dr. Van Steen - Elewijt
Dr. Veryser - Elewijt
Dr. Yasar - Elewijt
Dr. Verwimp - Elewijt
Dr. Luyckx - Elewijt
Praktische info
Consultaties
Paramedici
L. De Jaeger - Elewijt
In de kijker