AZJP - AZ Jan Portaels

Opname


Daghospitalisatie
Hospitalisatie (opname)
Spoed

In het kader van een altijd bewegend kwaliteitsbeleid worden in ons ziekenhuis interne en externe audits uitgevoerd. De auditoren hebben voor het uitvoeren van de audits soms inzage in patiëntendossiers. Dit met de bedoeling de kwaliteit van de geleverde zorg te beoordelen. De auditoren zijn overigens ook gebonden aan het beroepsgeheim. Daarnaast kunnen zij ook korte vraaggesprekjes voeren met patiënten. Opnieuw met dezelfde bedoeling: inschatten of de geleverde zorg voldoet aan de voorop gestelde kwalitatieve normen. Indien u als patiënt hier bezwaar tegen heeft gelieve dit dan schriftelijk te kennen te geven aan de hoofdgeneesheer.In de kijker