AZJP - AZ Jan Portaels

Allergiekliniek

Indien u een allergietest wil laten uitvoeren, op eigen verzoek of via de huisarts, kan u een afspraak maken voor een priktest. Deze priktesten vinden elke vrijdagvoormiddag plaats en worden door een verpleegkundige uitgevoerd. De uitslag wordt u onmiddellijk meegedeeld door een arts.

De arts zal u, indien nodig, een behandeling voorstellen of u doorverwijzen.

Artsen

Patiëntenbrochures

Klik hier om onze patiëntenbrochures te raadplegen.

In de kijker