AZJP - AZ Jan Portaels

Pediatrie

shutterstock_130944353.jpg

De dienst Pediatrie is een all-in one afdeling, hetgeen inhoudt dat consultatie– en verpleegafdeling dicht bij elkaar zijn gelegen. 

Op de 5de verdieping
van het AZ Jan Portaels treft u allereerst het consultatiedeel aan, inclusief wachtzaal met speelruimte voor de kinderen en in de zijvleugel treft u het hospitalisatiedeel aan. Het voordeel hiervan is dat de artsen altijd dicht in de buurt zijn van de gehospitaliseerde patiëntjes.

Er wordt gewerkt vanuit de leefwereld van het kind, met dito kleuren - vooral vrolijk oranje en fris groen - en figuren. Onze keuken legt de jonge patiëntjes graag extra in de watten, vraag hiervoor extra info bij het zorgteam van uw afdeling

Een leesouder animeert wekelijks de kinderen met spannend materiaal, maandagnamiddag is het steevast tijd voor de cliniclown (http://www.cliniclowns.be) en voor diegenen die graag les volgen vanuit het ziekenhuis bieden wij het bednet-systeem aan (http://www.bednet.be).

Artsen

Verpleegafdeling

Pediatrie
Hoofdverpleegkundige Ellen Doms
T 02 257 57 41
Voor afspraken: T 02 257 51 73 

Voor ouders is er doorlopend bezoek toegelaten.

Patiëntenbrochures

Klik hier om onze patiëntenbrochures te raadplegen.


In de kijker