AZJP - AZ Jan Portaels

Rechtsverhoudingen binnen het AZ Jan Portaels

Overeenkomstig artikel 30 van de Wet op de ziekenhuizen en de andere verzorgingsinstellingen heeft iedere patiënt het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen omtrent de aard van de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werkzaam zijn.

Binnen het AZ Jan Portaels gelden volgende rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werken:

Artsen zijn zelfstandig
Verpleegkundigen zijn statutair of contractueel
Vroedkundigen zijn statutair of contractueel
Zorgkundigen zijn statutair of contractueel
Kinesitherapeuten zijn zelfstandigen, statutair of contractueel
Apothekers zijn contractueel
Logopedisten zijn zelfstandig
Pedicuren zijn zelfstandig
Podologen zijn zelfstandig
Kappers zijn zelfstandig
Overigen zijn contractueel

De geïndividualiseerde informatie van elke beroepsoefenaar kan bij de personeelsdienst worden opgevraagd. Deze informatie zal schriftelijk en binnen de 5 werkdagen worden meegedeeld. 

Centrale Aansprakelijkheid

De beroepsbeoefenaars die werken onder zelfstandig statuut, staan in  voor hun eigen beroepsaansprakelijkheid . Zij dienen zich hieromtrent dan ook zelf te verzekeren. Als patiënt hebt u het recht hieromtrent bij hen bijkomende inlichtingen in te winnen.  Indien u hier verder nog vragen over heeft, kan u zich richten tot de ombudsdienst AZJP.

Meer informatie over Centrale aansprakelijkheidIn de kijker