AZJP - AZ Jan Portaels

Samenwerkingsverbanden AZ Jan Portaels met andere ziekenhuizen, zorginstellingen

Het AZ Jan Portaels werkt voor bepaalde specialismen samen met andere ziekenhuizen.
Zo hebben wij o.a. voor onze afdeling Oncologie een samenwerkingsakkoord met het UZ Leuven en voor de Cardiologie en de nierdialyse.
Voor aankoop is er een verregaande samenwerking met vijf Vlaams-Brabantse ziekenhuizen (Fenix).

Verder werken wij ook aan kwaliteitsinitiatieven over de AZ Jan Portaels grenzen heen.

Ziekenhuisnetwerk Briant


AZ Jan Portaels vormt samen met het Imeldaziekenhuis uit Bonheiden, het H.-Hartziekenhuis van Lier en het AZ Sint-Maarten uit Mechelen het ziekenhuisoverschrijdend zorgnetwerk Briant. Begin 2017 ondertekenden de ziekenhuizen een intentieverklaring tot samenwerking. Op 9 mei 2018 werd de intentieverklaring bekrachtigd met een kaderovereenkomst.

Het doel van een geïntegreerd zorgaanbod bestaat erin dat we kwaliteitsvolle, acute én basiszorg kunnen aanbieden en waarborgen, dichtbij de patiënt en dat op elke ziekenhuislocatie van het netwerk.

De samenwerking is een belangrijke stap in de verdere optimalisering van de zorg in de regio Bonheiden, Lier, Mechelen en Vilvoorde en pikt in op de federale en Vlaamse beleidsintenties.

Overzicht samenwerkingsovereenkomst AZ Jan Portaels Vilvoorde

Met het Universitair Ziekenhuis Brussel, i.k.v.: 

- invasieve cardiologie en hartchirurgie
- pediatrie en neonatale intensieve zorgen
- nefrologie en nierdialyse 
- Centrum voor Reproductieve Geneeskunde
- slaaplabo en CPAP-conventie
- anatomopathologie (o.a. autopsie) 

Met het Universitair Ziekenhuis Leuven, i.k.v.: 


- zorgprogramma oncologie, hematologie en radiotherapie (samen met Kliniek Sint Jan Brussel en H.Hart Ziekenhuis Leuven
- oncologische gynaecologie en senologie
- Centrum Menselijke Erfelijkheid
- multidisciplinaire aanpak van chronische pijn (samen met AZ Nikolaas) 

Met de Kliniek Sint Jan te Brussel, i.k.v.: 


- nucleaire geneeskunde en moleculaire beeldvorming 

Met de Europaziekenhuizen in Brussel, i.k.v. 

- brachytherapie 

Met het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint Alexius, i.k.v.: 

- geestelijke gezondheidszorg
- klinische biologie 

Met het Nationaal MS-Centrum te Melsbroek, i.k.v. 


- acute opvang MS-patiënten
- medische beeldvorming 

Met het Jan Ypermanziekenhuis te Ieper, i.k.v. 

- cervixcytologie 

Diverse samenwerkingen in het kader van geriatrie en palliatieve zorgen: 

* R.V.T. afdeling van het Woon- en Zorgcentrum "ter linde"
* Residentie Romana
* Seniorie Den Bogaet R.V.T.
* H. Hart Grimbergen
* Woon- en zorgcentrum Rietdijk vzw
* Woon- en zorgcentrum Parkhof
* Woon- en zorgcentrum Floordam
* Netwerk Palliatieve Zorg Brussel-Halle-Vilvoorde
* WZC De Overbron
* WZC De Stichel
* Residentie Oase
* Anemoon bvba
* Woon- en zorgcentrum trappeniers
* WZC Woluwedal
* WZC Ter Biest
* WZC Pagode
* WZC Hestia
* WZC Clivia
* SEL ziekenhuizenIn de kijker