AZJP - AZ Jan Portaels

AZ Jan Portaels werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering: onze acties

Het AZ Jan Portaels werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering door zelf een aantal controles uit te voeren om de geleverde zorg te optimaliseren. Een aantal voorbeelden van deze controles zijn:

Patiënttevredenheidsenquête: uw mening telt!
Uitvoeren van interne audits
Uitvoeren van controles op het naleven van de basisvereisten inzake handhygiëne
Uitvoeren van veiligheidsrondes op zorgafdelingen
Gebruik “Chirurgische Veiligheidsaspecten Checklist” bij iedere heelkundige ingreep

Verder zijn er een aantal overheidsinstanties die de geleverde zorg in het ziekenhuis evalueren. Het AZ Jan Portaels heeft onder andere een overeenkomst afgesloten met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid voor wat betreft de coördinatie van kwaliteit en patiëntveiligheid in ziekenhuizen.

Tevens is de Zorginspectie van de Vlaamse Overheid vanaf 2013 met een vernieuwd inspectiemodel in de Vlaamse ziekenhuizen gestart. Het nieuwe toezicht richt zich op zorgtrajecten. Het eerste traject dat werd uitgewerkt en geïnspecteerd, is dat van de chirurgische patiënt. De nadruk ligt bij het nieuwe inspectiemodel op elementen die cruciaal zijn voor de kwaliteit van zorg en dit op niveau van structuren, processen en resultaten. Elk Vlaams ziekenhuis wordt verwacht hieraan te voldoen. 

Meer info over Zorginspectie

Het ziekenhuis heeft in 2017 ook zijn zorgverlening laten evalueren door een externe organisatie, namelijk het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Meer info

 

In de kijker