AZJP - AZ Jan Portaels

Om uw factuur achteraf correct te interpreteren is het belangrijk om de inhoud van volgende begrippen te kennen.

Financieel woordenboek

RIZIV-bedrag van een prestatie
Derde betalingsregel
Remgeld op de verblijfskosten = wettelijk persoonlijk aandeel per dag/prestatie
Kamersupplement (eenpersoonskamer, tweepersoonskamer, meerpersoonskamer)
Ereloon (honorarium, ereloonsupplementen)
Farmaceutische kosten (geneesmiddelenforfait)
Terugbetalingstarief van een prestatie
Conventionering (verbintenistarief)
In de kijker