AZJP - AZ Jan Portaels

Gynaecologie

Dr. Jan Verbruggen
Tel. 02 - 254 6400
Fax. 02 - 257 5050
E-mail : jan.verbruggen@azjanportaels.be

Extra informatie

- Afdeling waar arts werkzaam is: Consultaties, Materniteit
- Specifieke deskundigheid, subspecialisme of interessegebied : gynaecologie en verloskunde
- Informatie over conventionering
- Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: zie item Centrale aansprakelijkheid
- Beschikbaarheid op te vragen via het onthaal

In de kijker