AZJP - AZ Jan Portaels

Mond-kaak-aangezichtschirurgie

Dr. Olivier Tanésy
Tel. 02 - 257 5857
E-mail : mka@azjanportaels.be

Extra informatie

- Afdeling waar arts werkzaam is: Consultaties Vaartstraat, Chirurgisch Dagziekenhuis
- Specifieke deskundigheid, subspecialisme of interessegebied : mond-, kaak- en 
  aangezichtschirurgie
- Informatie over conventionering
- Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: zie item Centrale aansprakelijkheid
- Beschikbaarheid op te vragen via het onthaal

In de kijker