AZJP - AZ Jan Portaels

Pneumologie

Dr. Liesbeth De Meirleir
Tel. 02 - 257 5770 (verpleegafdeling)
Tel. 02 - 257 5173 (afsprakendienst)
Fax. 02 - 257 5050
E-mail : liesbeth.demeirleir@azjanportaels.be

Extra informatie

- Afdeling waar arts werkzaam is: Consultaties, Inwendige Geneeskunde 2
- Specifieke deskundigheid, subspecialisme of interessegebied : algemene pneumologie
- Informatie over conventionering 
- Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: zie item Centrale aansprakelijkheid
- Beschikbaarheid op te vragen via het onthaal


In de kijker