AZJP - AZ Jan Portaels

Spoedgevallen

Dr. Frank Christiaens
Tel. 02 - 257 5680
Fax. 02 - 257 5689
E-mail : frank.christiaens@azjanportaels.be

Extra informatie

- Afdeling waar arts werkzaam is: Spoedgevallen
- Specifieke deskundigheid, subspecialisme of interessegebied : urgentiegeneeskunde
- Informatie over conventionering
- Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: zie item Centrale aansprakelijkheid


In de kijker