AZJP - AZ Jan Portaels

Gynaecologie/Verloskunde

Dr. Nico Bollen
Tel. 02 - 254 6400
Fax. 02 - 257 5050
E-mail : nico.bollen@azjanportaels.be

Extra informatie

- Afdeling waar arts werkzaam is: Consultaties, Materniteit
- Specifieke deskundigheid, subspecialisme of interessegebied: gynaecologie
- Informatie over conventionering
- Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: zie item Centrale aansprakelijkheid
- Beschikbaarheid op te vragen via het onthaal


In de kijker