AZJP - AZ Jan Portaels

Hubs & metahub: uitwisselingssysteem voor medische gegevens tussen zorgverleners

De medische gegevens van patiënten raken steeds meer verspreid over een grote waaier van zorgverleners en zorginstellingen. De elektronische uitwisseling van uw gezondheidsgegevens kan in cruciale of minder cruciale gevallen een groot voordeel betekenen. Daarom is ons ziekenhuis ingestapt in het Hubs & Metahubsysteem.

De bedoeling van het systeem is om elke Belgische zorgverlener toe te laten de beschikbare elektronische medische documenten betreffende een patiënt die hij behandelt/verzorgt te raadplegen, ongeacht waar ze zijn opgeslagen. Belangrijk is uiteraard dat het zo wordt opgesteld dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt te allen tijde wordt gerespecteerd, en dat de gezondheidsgegevens volgens de regels worden uitgewisseld (geïnformeerde toestemming, therapeutische relatie, …). Het systeem wordt ondersteund door de FOD Volksgezondheid (nationale ehealthproject).

De uitwisseling gebeurt zonder centralisering van de gegevens wat dus een goede samenwerking tussen de hubs en het ehealth-platform vereist. Door de invoering van een “verwijzingsrepertorium” kan men steeds achterhalen waar een document zich bevindt. In het verwijzingsrepertorium wordt per patiënt bijgehouden waar er informatie over zijn gezondheid kan worden teruggevonden (bv. in een bepaald ziekenhuis). In het repertorium zelf worden er géén inhoudelijke gezondheidsgegevens opgeslagen
De zorgverleners en zorginstellingen hebben toegang tot het systeem via een van de vijf hubs: Réseau Santé Wallon (RSW), Collaboratief Zorgplatform (CoZo), Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (VznKUL), het Brussels gezondheidsnetwerk (Abrumet) en de Antwerpse Regionale Hub (ARH).

De ziekenhuizen kiezen één Hub. Elke Hub verspreidt folders om de patiënt te informeren over de mogelijkheid om zijn medisch dossier op te nemen in het uitwisselingssysteem. (enkel behandelende zorgverlener, mogelijkheid tot uitsluiting van bepaalde zorgverleners, recht tot verbetering van persoonsgegevens, …) en elke patiënt dient vooraf zijn schriftelijke of elektronische toestemming (Informed Consent) te geven voor de uitwisseling.  Zie ook betreffende informatiebrochure.

Meer info gewenst? Dienst Opname en Inschrijvingen helpt u graag verder.

Daarnaast kan u voor meer info ook steeds terecht op www.cozo.be

Geïnformeerde toestemming

Geinformeerde toestemming: duidelijk en speels uitgelegd
In de kijker