AZJP - AZ Jan Portaels

Algemeen inwendige geneeskunde

U komt vaak terecht bij algemeen inwendige geneeskunde als u last hebt van symptomen als koorts, vermagering, vermoeidheid, afwijkingen bij een bloedonderzoek, die niet meteen een duidelijke aanwijsbare oorzaak hebben. Het zoeken naar eventuele onderliggende ziekten bij chronische pijn, het vermoeden van systeemziekten, van infectieziekten behoren tot het domein van algemeen inwendige geneeskunde.
Voor een efficiënte zorg vragen wij u altijd de brief van de verwijzende arts en de resultaten van eerdere onderzoeken (alle eventuele verslagen en beelden) mee te brengen.


Artsen

Patiëntenbrochures

Klik hier om onze patiëntenbrochures te raadplegen.

In de kijker