AZJP - AZ Jan Portaels

Een rookvrij ziekenhuis

Het AZJP draagt de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van haar medewerkers, patiënten en bezoekers hoog in het vaandel. Om een gezonde en gastvrije omgeving te creëren voor iedereen die kortere of langere termijn in het ziekenhuis verblijft, is roken in en rond het ziekenhuis verboden en dit voor iedereen die de ziekenhuisterreinen betreedt.
Voor wie desalniettemin wenst te roken werden een beperkt aantal rookplaatsen gecreëerd. 

Deze bevinden zich:
- Aan de Hoofdingang Gendarmeriestraat
- Aan de Hoofdingang Vaartstraat
- Aan de Uitgang spoedgevallen Gendarmeriestraat
- Op het Terras Kopvleugel verdieping 2 K: patiënten en bezoekers PAAZ
- Op het Terras Kopvleugel verdieping 3K: patiënten en bezoekers Palliatieve Zorgen 

Er wordt met aandrang gevraagd de peuken te doven in de daartoe voorziene asbakken.
Iedereen die (elders) in het ziekenhuis en op de ziekenhuisterreinen rookt, zal hierover aangesproken worden en verplicht worden zijn/haar sigaret te doven.

In de kijker