AZJP - AZ Jan Portaels

Vasculaire en thoraxheelkunde

Artsen

(voor afspraken: T 02 257 53 53)


Verpleegafdeling

Heelkunde 2
Hoofdverpleegkundige Petra Laenens
T 02 257 57 30

Patiëntenbrochures

Klik hier om onze patiëntenbrochures te raadplegen.

In de kijker