AZJP - AZ Jan Portaels

Vasculaire en thoraxheelkunde

Dr. Kim Taeymans
Tel. 02 - 257 5867
Fax. 02 - 257 5442
E-mail : kim.taeymans@azjanportaels.be

Extra informatie

- Afdeling waar arts werkzaam is: Consultaties, Heelkunde 2
- Specifieke deskundigheid, subspecialisme of interessegebied : algemene heelkunde,
   vaatheelkunde, thoracale heelkunde
- Informatie over conventionering
- Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: zie item Centrale aansprakelijkheid
- Beschikbaarheid op te vragen via het onthaal

In de kijker