Onderstaand schema begeleidt je door de aangepaste teststrategie van de overheid.

Maak je deel uit van één van de uitzonderingscategorieën (zorgpersoneel en orde- en veiligheidspersoneel)? Dan richt je je best tot je werkgever voor meer info.

Meer info op de website:  info-coronavirus.