Opdrachtverklaring

·        Een begeleidende en raadgevende opdracht met betrekking tot de ethische aspecten
         van de ziekenhuiszorg

·        Een ondersteunende opdracht bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek

·        Een adviserende opdracht met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op
         mensen en op reproductief materiaal. 

         De ethische commissie van het AZ Jan Portaels evalueert studieprojecten/onderzoeken over
         wetenschappelijke, medische en gezondheidsgerelateerde onderwerpen, voor zover deze
         uitgevoerd worden in het
ziekenhuis en/of in samenwerking met onze 1ste lijns-partners.

        (bron : art. 70 Gecoördineerde Wet op de Ziekenhuizen)

Samenstelling Ethische Commissie

Dr. David Lerouge, voorzitter
Dr. Andrea Brunen

Apr. Kim De Gieter
Dr. Veerle Delvaux
Dr. Luc De Munck, huisarts
Stéphane Libeer, jurist
Lien Missotten
Dr. Kim Taeymans
Martine Van Beersel, secretaris
Dr. Mark Vandervorst
Kim Vermeulen, psychologe
Dr. Wim Vleminckx

 

Samenstelling Crisiscel

Dr. De Munck
Dr. Andrea Brunen
Dr. David Lerouge
reserve : Martine Van Beersel

 

Aanvraag voor het uitvoeren onderzoek/enquête ikv master/bachelorproef

Dringende ethische vragen

Als zorgverlener kan u bij de diagnosestelling of behandeling van uw patiënten geconfronteerd worden met acute ethische vragen of problemen. In deze situaties kan u steeds beroep doen op de crisiscel van de commissie medische ethiek. Vragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op anesthesie, palliatieve patiënt, onduidelijkheid therapiecode, problemen wilsverklaringen of euthanasie.
De crisiscel bestaat uit leden die iedere werkdag rechtstreeks telefonisch kunnen worden gecontacteerd via het medisch secretariaat
( 02/257 50 96). De leden van de crisiscel nemen zo snel mogelijk contact met elkaar en met u om binnen een gezamenlijk overleg, vanuit een wettelijk en ethisch denkkader een advies te formuleren.

Indien wenselijk kunnen andere zorgverleners met expertise in de materie uitgenodigd worden om de crisiscel te vervoegen.  

Visie en beleid omtrent vrijheidsbeperkende maatregelen