Ziekenhuisaccreditatie

Kwaliteitscoördinator: Yolande Daelemans (T 02 257 56 51) (elke werkdag van 9u tot 16u)
kwaliteit [at] azjanportaels.be

Onze zorgverleners en medewerkers spannen zich elke dag opnieuw in om u de best mogelijke zorg te geven. Wij willen deze zorg continu verbeteren en daarom streven we een aantal kwaliteitslabels na. 

Kwaliteitslabel Qualicor behaald 

Het AZ Jan Portaels heeft in 2017 een internationaal kwaliteitslabel behaald. Het ziekenhuis werkt hiervoor samen met het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Deze onafhankelijke organisatie voert een externe audit uit, die gebaseerd is op vooraf gedefinieerde standaarden met het oog op het bevorderen van continue verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Vrijdag 11 augustus 2017 ontvingen we met trots het NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel (nu: Qualicor Europe). Het kwaliteitslabel staat garant voor een kwaliteitsvol en veilig ziekenhuis. Iedere patiënt altijd veilig: daar staan en gaan we voor!

Nalevingstoezicht

Vanaf 2013 is de Zorginspectie met een vernieuwd inspectiemodel in de Vlaamse ziekenhuizen gestart. Het nieuwe toezicht richt zich op zorgtrajecten. Het eerste traject dat werd uitgewerkt en geïnspecteerd, is dat van de chirurgische patiënt. De nadruk ligt bij het nieuwe inspectiemodel op elementen die cruciaal zijn voor de kwaliteit van zorg en dit op niveau van structuren, processen en resultaten. Elk Vlaams ziekenhuis wordt verwacht hieraan te voldoen. 

Op 14 mei 2013 werd het traject van de chirurgische patiënt in ons ziekenhuis door de Zorginspectie nagekeken. Het verslag stelt dat er geen risico’s aangetroffen werden die inspectiegewijs verder dienen opgevolgd te worden. Met andere woorden: het ziekenhuis is geslaagd! De Zorginspectie formuleerde wel een aantal vaststellingen waarvoor het AZJP concrete verbeteracties heeft gedefinieerd. 

Op 1 juni 2015 kwam de Zorginspectie langs voor het zorgtraject van de internistische patient. Hierbij werden de afdelingen inwendige geneeskunde, het internistisch dagziekenhuis, de spoedgevallen en de afdeling intensieve zorgen geïnspecteerd.
Er zijn geen risico’s aangetroffen die inspectiegewijs verder opgevolgd dienen te worden. Opnieuw een mooi resultaat!

Op 2 augustus 2018 werd een tweede onverwachtse controle uitgevoerd door de zorginspectie van bovenstaande zorgtrajecten (chirurgisch en internistisch). Hierbij werden een onderwerpen uit deze 2 trajecten herbekeken. Het doel hiervan is de aandacht voor kwaliteit binnen beide trajecten hoog houden en de kans op effectieve implementatie van kwaliteit te verhogen door herhaling van het nalevingstoezicht. Bij deze controle werden er in het ziekenhuis geen tekorten vastgesteld die aanleiding geven tot een hercontrole of opvolging door de overheid. 

Na de eisenkaders voor het chirurgisch en het internistisch zorgtraject werd er op 5 maart 2018 het eisenkader voor het cardiale zorgtraject goedgekeurd waarbij de zorgprogramma’s cardiale pathologie gecontroleerd zouden worden in de ziekenhuizen. Op 12 april 2019 vond er een onaangekondigde inspectiebezoek plaats door de zorginspectie voor het cardiologische zorgtraject. Er werden geen tekorten vastgesteld en behaalde een prachtig resultaat!