Bereid jouw opname voor

Als ziekenhuis willen we “de patiënt als partner in het zorgproces” betrekken. Het is daarom noodzakelijk dat je je als patiënt voorbereidt op je opname in het ziekenhuis. Bij opname krijg je standaard een patiëntveiligheidskaart, waar belangrijke tips worden meegegeven, zoals:

 • bereid u goed voor op het gesprek met uw arts of verpleegkundige.
 • bespreek vooraf het verloop van uw operatie/behandeling met uw arts.
 • geef aan welke medicijnen u gebruikt.
 • maak u geen zorgen als wij u meerdere malen dezelfde vragen stellen.
 • vraag wie uw hoofdbehandelaar is.

 

Diefstalpreventie

 • Laat geen waardevolle voorwerpen in je kamer onbewaakt achter. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of diefstal. 
 • Het is mogelijk om gebruik te maken van het afsluitbare kastje in je kamer of je waardevolle voorwerpen in bewaring te geven. 
 • Bij het verlaten van je kamer, steeds de deur sluiten. 

Meer informatie kan verkregen worden via de hoofdverpleegkundige of het onthaal (tel. 02/ 254 64 00)

Klacht, vraag, suggestie over jouw ziekenhuisverblijf?

Heb je een klacht, vraag, melding of suggestie over jouw ziekenhuisverblijf? Dan kan je hiervoor terecht bij volgende diensten.

Kwaliteitscoördinator: Yolande Daelemans (T 02 257 56 51 elke werkdag van 9u tot 16u)
kwaliteit [at] azjanportaels.be

Patiëntenervaringen (tevredenheid, patiënttevredenheid)

Tijdens jouw opname zal je een tevredenheidsdocument overhandigd krijgen. Dankzij jouw deelname aan deze vragenlijst weten wij waar wij onze zorg kunnen verbeteren. 

- Tweemaal per jaar wordt de vragenlijst van het Vlaamse Patiëntenplatform gebruikt. Deze vragenlijst past in het VIP²-project, het ‘Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals’ van de Vlaamse Overheid. De vragenlijsten worden door de overheid zelf verwerkt en de resultaten worden dan meegedeeld aan de ziekenhuizen die deelnemen aan dit project. De resultaten zijn beschikbaar op de website www.zorgkwaliteit.be

Zoektermen:
(tevredenheidsmeting, patiëntenervaring, patiënttevredenheid, patiëntentevredenheid, tevredenheid)

Of neem deel aan onze tevredenheidsenquête op de website via deze link.

Valpreventie

Wist je dat ongeveer één op de drie 65-plussers minstens een keer per jaar valt? 10 à 15% loopt daarbij ernstige letsels op, zoals een heupbreuk of een hoofdtrauma. Ook mentaal is vallen zwaar: verlies van zelfvertrouwen, depressie, sociaal isolement en een grotere zorgafhankelijkheid behoren tot de vele gevolgen. Om het vallen te vermijden in het ziekenhuis, krijgen de zorgmedewerkers de volgende tips: 

 • zet alle karren langs 1 kant van de gang, zodat de patiënt zich vlot kan verplaatsen. 
 • instrueer de patiënt goed over het gebruik van het oproepsysteem. 
 • zorg dat de patiënt altijd aan de lichtbediening kan. 
 • zorg dat het bed van de patiënt altijd in laagstand staat.
 • zorg dat het nachtkastje gemakkelijk bereikbaar is voor de patiënt. 
 • zorg dat de telefoon binnen handbereik staat. 
 • informeer de patiënt over stevig en gesloten schoeisel. 
 • informeer de patiënt over het juiste gebruik van loophulpmiddelen. 
 • heb aandacht voor het juiste gebruik van bril en gehoorapparaat. 
 • verwijder al het onnodige materiaal uit de kamer van de patiënt. 

Ook jij als patiënt kan je steentje bijdragen door bijvoorbeeld stevig en gesloten schoeisel te gebruiken, erop te letten dat de bel binnen handbereik ligt of door steeds je bril te dragen,… 

Ben je geïnteresseerd in valpreventietips voor in je eigen woning? Meer info 

Ziekenhuishygiëne : synoniem voor infectiebeheersing

Het Team Ziekenhuishygiëne in AZ Jan Portaels heeft als belangrijkste opdracht de beheersing van zorggerelateerde infecties.
De maatregelen die het team Ziekenhuishygiëne uitvaardigt, zijn erop gericht dat patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis geen infecties oplopen. Dit doen we onder meer door:

 • ontwikkeling, implementatie en opvolging van de standaard voorzorgsmaatregelen ter preventie van overdracht van besmettelijke ziekten
 • surveillance van infectieziekten
 • opzetten van een epidemiebeleid
 • opvolgen van hygiëne-aspecten in het operatiekwartier en het verloskwartier
 • implementatie van richtlijnen van officiële instanties
 • uitwisselen van ervaringen en informatie met andere instellingen binnen het kader van een samenwerkingsplatform

Indien een patiënt een infectie heeft die niet aanwezig was bij opname en 48u na de opname in het ziekenhuis optreedt, spreekt men van een zorggerelateerde infectie. Een deel van deze zorginfecties zijn vermijdbaar, maar jammer genoeg niet allemaal.

In het AZ Jan Portaels wordt ziekenhuishygiëne behartigd door de directeur Patiëntenzorg, de hoofdgeneesheer, een verpleegkundige-ziekenhuishygiënist en een geneesheer-ziekenhuishygiënist.
Er zijn verschillende maatregelen die zorginfecties voorkomen, maar handhygiëne (dit is het ontsmetten van de handen met handalcohol of het wassen met water en zeep) is de meest eenvoudige en doeltreffende manier. Met onze handen kunnen we immers micro-organismen overdragen. Daarom dient het zorgpersoneel op verschillende momenten in de zorg handhygiëne uit te voeren.

Ook als patiënt en bezoeker kan je een bijdrage leveren aan het voorkomen van infecties. Dit is niet alleen belangrijk om te voorkomen dat je micro-organismen overdraagt naar andere personen, maar ook om te voorkomen dat zelf ziek wordt:

 • Was de handen met water en zeep na elk toiletbezoek.
 • Nies of hoest in de plooi van je elleboog en niet in de handen. Indien je toch in de handen niest of hoest, was deze nadien met water en zeep.
 • Ontsmet als bezoeker je handen vóór en na het bezoek. Zo voorkom je enerzijds dat je micro-organismen binnenbrengt en anderzijds dat je zelf micro-organismen opraapt uit de omgeving van de patiënt.
 • Ga niet op bezoek als je zelf ziektesymptomen vertoont (verkouden, misselijk, diarree, koorts).
 • Raak infusen, katheters en verbanden van wonden niet aan.
 • Indien je als patiënt of bezoeker de handen niet kan wassen of ontsmetten, vraag dan een medewerker om hulp.

Wil je er meer over weten? Lees onze patiëntenbrochures of neem een kijkje op de website www.ubentingoedehanden.be

Hoe kan je ons contacteren?