Na ruim een jaar als ‘hoofdarts ad interim’ keert Dr. Lieve Casteleyn terug naar de dienst radiologie. Niettegenstaande ze zowel in de eigen organisatie als daarbuiten lof oogstte met de manier waarop ze de functie heeft opgepakt, is de passie voor radiologie te groot om deze op te geven dan wel te blijven combineren met de functie van Hoofdarts. Het bestuur, de artsen, de directieleden en alle medewerkers van het AZ Jan Portaels wensen haar uitdrukkelijk te danken voor haar doeltreffende maar bovenal menselijke aanpak van de uitdagingen waarmee het ziekenhuis zich (zeker in deze Covid-tijden) geconfronteerd ziet.

Het bestuursorgaan van het AZ Jan Portaels heeft inmiddels -na een grondige selectieronde, en mits een positief advies van de medische raad- dr. Véronique Fabré aangewezen tot hoofdarts van de organisatie. Ze neemt deze functie op vanaf 1 april 2021 

Dr. Fabré behaalde in 1994 de titel van doctor in de genees- heel en verloskunde (Vrije Universiteit Brussel) en vervolgens die van geneesheer-specialist in de gynaecologie in 1999 (Vrije Universiteit Brussel). In 2020 behaalde ze ook de titel van Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg (KU Leuven).

Doorheen haar loopbaan volgde dr. Fabré verschillende bijkomende opleidingen aangaande het specialisme gynaecologie, alsook betreffende management. Zo behaalde ze tijdens het academiejaar 2014-2015 het getuigschrift postuniversitair programma algemeen management voor geneesheren-specialisten aan de EHSAL Management School en was ze in 2016-2017 laureaat van ‘Management en Leadership voor Artsen’ door Zorgbeleid.be.

Het grootste deel van haar loopbaan (van oktober 1999 tot en met januari 2019) was ze als gynaecoloog aan de slag in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst (ASZ). Omwille van haar strategische ambitie in de gezondheidszorg nam ze vanaf februari 2019 tot heden de functie van hoofdarts-diensthoofd medische registratie op in het AZ Oudenaarde. Vanaf 1 april zal ze haar kennis en ervaring aanwenden om mee de koers uit te zetten voor het AZ Jan Portaels te Vilvoorde. Daarbij ziet ze voor de hoofdarts een belangrijke rol weggelegd als schakel tussen de artsen, huisartsen en verwijzers en de directie van de organisatie.

 Het bestuursorgaan, medische raad, directieleden, artsen en medewerkers van het AZ Jan Portaels wensen dr. Fabré veel succes met deze nieuwe uitdaging en kijken uit naar de samenwerking!

Piet De Greef, voorzitter van het bestuursorgaan
Rudy Mattheus, ondervoorzitter van het bestuursorgaan

Jacques Mevis, ondervoorzitter van het bestuursorgaan
Thierry Freyne, algemeen directeur