De vuistregels op een rij

 • Draag altijd een eigen mondmasker, zorg ervoor dat zowel mond als neus bedekt zijn
 • Gebruik enkel de hoofdingang aan de Gendarmeriestraat
 • Reinig regelmatig de handen, op verschillende plaatsen is handalcohol voorzien
 • Hou minstens 1,5 meter afstand van andere personen
 • Respecteer de aanduidingen die ophangen in het ziekenhuis (bv. capaciteit wachtzaal, liften,… )
 • Volg steeds de instructies van onze medewerkers op

Een afspraak op één van onze diensten?

Voorzie extra tijd vooraf aan de afspraak, een tiental minuten voor aanvang aanwezig zijn, is ideaal. Zo beperken we de tijd in de wachtzaal en kunnen we jou een vlotte doorstroom garanderen.

Bij voorkeur kom je alleen, zonder extra persoon/personen, op consultatie.

Op bezoek in ons ziekenhuis?

Om ervoor te zorgen dat alle veiligheidsmaatregelen kunnen gerespecteerd worden, geldt nog steeds een beperkte bezoekregeling.

Elke patiënt mag één vaste bezoeker aanduiden waarvoor een persoonlijke bezoekerskaart (op naam) aangemaakt wordt. Hierop is het tijdslot aangeduid waarop bezoek mogelijk is (17u30-18u00 of 18u30-19u00 of afwijkend). Gelieve de vermelde bezoekuren te respecteren en eventuele instructies van onze medewerkers op te volgen. Voor een aantal afdelingen geldt een afwijkende bezoekregeling:

 • Materniteit: de partner is heel de dag welkom, broers en zussen tussen 16u00-18u00
 • Pediatrie: beide ouders zijn altijd welkom
 • Vroedkundige of gynaecologische consultatie: partner mag meekomen als begeleider
 • Kritieke en palliatieve diensten: bezoek wordt bepaald in overleg met de behandelend arts
 • Covid-patiënten: bezoek is niet toegestaan

Zorg ervoor dat je de bezoekerskaart ook steeds op zak hebt en kan voorleggen aan onze medewerkers. Ook tijdens je bezoek heb je aandacht voor een correcte hand- en hoesthygiëne en pas je de principes van social distancing toe.

Bij koorts of andere ziekteverschijnselen stel je het bezoek uit en blijf je thuis.

Samenwerking en informatie-uitwisseling met onze huisartsen

Test- en triagecentrum

De stad Vilvoorde besliste in samenwerking met het AZ Jan Portaels en de huisartsenkring Harno vzw om tijdens de coronacrisis een medisch centrum op te richten. Dat centrum speelde een belangrijke rol in het verlichten van de stroom van patiënten naar de spoeddiensten.

Op 17 maart 2020 bouwde de stad in samenwerking met het AZ Jan Portaels en de huisartsenkring Harno vzw Het Bolwerk uit tot medisch centrum waar huisartsen uit de ruime regio werden ingeschakeld. De eerste opdracht bestond uit het onderzoeken van mogelijke coronapatiënten en enkel ernstige gevallen door te verwijzen naar de spoedafdelingen van de ziekenhuizen. Dit werd mogelijk door een verwijzing vanuit de huisarts en later ook op afspraak.

Sedert 5 mei wordt het medisch centrum in cc Het Bolwerk gebruikt als testcentrum in het kader van de Belgische exitstrategie. De nadruk ligt op het afnemen van testen bij patiënten die symptomen hebben enerzijds en het traceren en testen van hun contacten anderzijds. Hierdoor kunnen lokale uitbraken snel gedetecteerd en geïsoleerd worden.

Maar door de gefaseerde versoepelingen in de exitstrategie zullen ook openbare activiteiten steeds meer hernomen worden. Om de heropstart van het cultureel centrum Het Bolwerk te kunnen voorbereiden, is het medisch centrum vanaf dinsdag 23 juni verhuisd naar de lokalen van onze voormalige spoedafdeling.

Hier worden enkel nog COVID19-testen afgenomen van patiënten die door hun huisarts worden doorverwezen in het kader van de test en trace exitstrategie.

De organisatie is mogelijk door een samenwerking tussen de huisartsenkringen Harno vzw en Zhorg vzw, AZ Jan Portaels, stad Vilvoorde en alle gemeentelijke overheden uit het zorggebied.

Het medisch centrum staat LOS van de preoperatieve screening op spoed.

Digitale monitoring van thuiszorg

Het AZ Jan Portaels maakt gebruik van de applicatie Caro. Caro is een app die je dagelijks vraagt hoe het met je gaat wanneer je thuis herstelt van corona.

Eens je voldoende genezen bent, ga je naar huis om verder te herstellen. Opdat je zorgverlener toch een rapport te zien krijgt van hoe het met je gaat, kan je je registreren bij Caro. Je downloadt de applicatie en kan inloggen met de code die je via sms ontving. Met die code wordt je gelinkt aan je zorgverlener van het ziekenhuis.

Dagelijks vraagt Caro hoe het met je gaat. Aan de hand van verschillende vragen in een chat als: ‘heb je koorts? Zo ja, hoeveel?’ en ‘geef je pijn weer op een schaal van 0 tot 10’, houdt de applicatie je toestand bij. Caro geeft ook advies indien nodig. Caro geeft op basis van de registratie van je symptomen adviezen en instructies over hoe je je moet verzorgen.

De applicatie houdt dus ook een rapport met het verloop van je herstel bij. Hier kunnen zorgprofessionals en je zorgverlener dan mee aan de slag.

Wil je meer informatie over Caro? Klik dan hier.