CORONA

Corona-update: beperkte bezoekregeling

In overleg met de burgemeester van Vilvoorde, de heer Hans Bonte, is er beslist om morgen over te gaan naar een zeer beperkte bezoekregeling voor het ziekenhuis. Het bezoek aan gehospitaliseerde patiënten zal nog op drie afdelingen toegelaten worden en dient beperkt te blijven tot maximum één persoon per dag.

  • Op Materniteit is dit de partner van de moeder
  • Op Pediatrie één van de ouders
  • Op Palliatieve Zorgen dient het bezoek in overleg met de arts besproken worden

We benadrukken dat we deze maatregel nemen voor het welbevinden van onze medewerkers en de patiënten.  Elk onnodig besmettingsrisico wordt zo vermeden.

Ambulante (niet gehospitaliseerde) patiënten die het ziekenhuis bezoeken voor een raadpleging, een medisch onderzoek of een ingreep, mogen enkel vergezeld zijn door maximum één begeleider indien het bezoek medisch noodzakelijk is en de patiënt hiertoe assistentie nodig heeft.

Ook in die gevallen mogen personen met symptomen van respiratoire infectie (koorts, hoest of ademhalingsmoeilijkheden) niet als begeleider optreden. Een begeleider van een patiënt mag deze niet meer begeleiden van zodra de betrokken patiënt in het traject voor COVID-19 is opgenomen.

Een patiënt die omwille van een andere pathologie naar het ziekenhuis komt, maar symptomen van respiratoire infectie heeft, dient telefonisch contact op te nemen met de dienst waar de afspraak werd gemaakt. In overleg met de behandelende arts zal dan een beslissing worden genomen.