U komt vaak terecht bij algemeen inwendige geneeskunde als u last hebt van symptomen als koorts, vermagering, vermoeidheid, afwijkingen bij een bloedonderzoek, die niet meteen een duidelijk aanwijsbare oorzaak hebben. Het zoeken naar eventuele onderliggende ziekten bij chronische pijn, het vermoeden van systeemziekten, van infectieziekten behoren tot het domein van de algemeen inwendige geneeskunde.

Voor een efficiënte zorg vragen wij u altijd de brief van de verwijzende arts en de resultaten van eerdere onderzoeken (alle eventuele verslagen en beelden) mee te brengen.

Inwendige Geneeskunde 1
Hoofdverpleegkundige: Jente Feremans
T 02 257 57 21
Locatie: Blok A, 2de verdiep