Nieuwe bezoekregeling Covid-19 vanaf 1/12/2021

We stellen de veilige zorg van onze patiënten, medewerkers en bezoekers  voorop en volgen hierbij de laatste richtlijnen van de overheid betreffende COVID-19.

Gezien de stijgende besmettingscijfers en om ons ziekenhuis zo coronaveilig mogelijk te houden, geldt er vanaf woensdag 1 december volgende aangepaste bezoekregeling met onmiddellijke ingang.

Er is voorlopig geen bezoek meer mogelijk behalve voor volgende afdelingen:

 

Intensieve zorgen

Bezoekmomenten worden vastgelegd samen in overleg met het zorgteam op de diensten Intensieve.

Op de COVID-19 afdeling is geen bezoek of begeleiding toegestaan.
Er zijn/blijven steeds uitzonderingen mogelijk bij een kritieke toestand.

Materniteit

De partner van een (te) bevallen vrouw mag  1x/dag op bezoek komen.
Duurtijd bezoek bij voorkeur te beperken tot 1 uur.

Pediatrie

Bij dagopnames is 1 ouder toegelaten.

Bij gewone opnames worden de 2 ouders toegelaten bij het kind. Samen in overleg met de afdeling bekijken we de meest geschikte momenten voor bezoek.

Palliatieve zorgen

Als richtlijn geldt dat het bezoek tot de patiënt is beperkt tot max. 4 bezoekers,  met max. 2 personen tegelijkertijd op de kamer.
Er zijn geen vaste bezoekuren op De Cirkel.
Na overleg met de verpleegkundige: bij het levenseinde kan het bezoek verruimen zodat nodige belangrijke naasten voor de patiënt rustig afscheid kunnen nemen van elkaar.

Dienst spoedgevallen

Op de Spoedgevallendienst  is geen bezoek of begeleiding toegestaan.

Begeleiding van ambulante en dienst spoedgevallen patiënten

Om het aantal personen in onze wachtzalen te beperken en onderlinge afstand te garanderen is  geen begeleiding toegestaan. Patiënten dienen alleen te komen. Zorg dus voor opvang voor uw kinderen.

 Eén begeleider is enkel in volgende gevallen toegestaan:

 • Bij een kind onder de 18 jaar
 • Omwille van fysieke beperkingen ( rolstoel,..) van de patiënt
 • Omwille van psychische beperkingen ( dement,..) van de patiënt
 • Omwille van taalproblemen bij de patiënt
 • Bij het gynaecologisch consult van zwangere vrouwen mag de partner steeds mee aanwezig zijn.
 • Bij dagopname op pediatrie
 • Op de dienst oncologie enkel op vraag van de patiënt én na telefonisch contact en akkoord van de dienst oncologie.

Aandachtspunten bij het betreden van het ziekenhuis :  

 • Het chirurgisch mondmasker is verplicht in het ziekenhuis en in de patiëntenkamer en dient tijdens het hele bezoek aangehouden te worden, door zowel de patiënt als de bezoeker. Dit geldt ook voor bezoekers en begeleiders die over een Covid Safe Ticket beschikken.
 • Het dragen van een mondmasker voor kinderen is verplicht vanaf 6 jaar.
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen en verlaten van het ziekenhuis en voor en na het bezoek in de patiëntenkamer.
 • Zet het raam van de kamer op een kier voor verluchting. Laat de deur open.
 • Vermijd fysiek contact en hou steeds voldoende afstand, minimum 1.5 meter met patiënten, bezoekers en medewerkers.
 • Blijf tijdens de bezoekuren in de kamer van de patiënt. Bezoek is niet toegestaan in andere ruimtes van de afdeling of het ziekenhuis.
 • Verlaat na je bezoek zo snel mogelijk het ziekenhuis.

Indien u COVID-19 positief bent,  u zich verkouden of grieperig voelt of in contact geweest bent met een COVID-19-patiënt, mag u niet op bezoek komen (zelfs niet wanneer u volledig gevaccineerd bent).

Bij een vermoeden van COVID-19 wordt in afwachting van het testresultaat geen bezoek toegestaan.

We stellen de veilige zorg van onze patiënten, medewerkers en bezoekers  voorop en volgen hierbij de laatste richtlijnen van de overheid betreffende COVID-19.

Gezien de stijgende besmettingscijfers en om ons ziekenhuis zo coronaveilig mogelijk te houden, geldt er vanaf woensdag 1 december volgende aangepaste bezoekregeling met onmiddellijke ingang.

Er is voorlopig geen bezoek meer mogelijk.

Wij vragen u vriendelijk om uw naasten  hierover te informeren.

Het bezorgen van persoonlijke spullen van de patiënt

Het bezorgen van persoonlijke spullen van de patiënt gebeurt via het Onthaal Gendarmeriestraat.

Bij voorkeur laat u  persoonlijke spullen afgeven tijdens weekdagen tussen 7 en 19:30 uur.  Deze moeten goed verpakt worden en voorzien zijn van de volledige naam van de patiënt en het kamernummer. Omstreeks 10, 13 en 15 uur worden de persoonlijke spullen dan overgebracht naar de desbetreffende afdeling. Zaken na 15 uur afgegeven, zullen in de mate van het mogelijke ‘s avonds bezorgd worden. Zo niet worden ze de volgende ochtend om 10 uur overhandigd.

Indien u alleen tijdens het weekend persoonlijke spullen kan laten bezorgen, zal dit tussen 14 en 15 uur naar de afdeling gebracht worden.

Wij vragen met aandrang om geen waardevolle zaken in uw bagage te laten steken.

Op de achterzijde vindt u wat in de bagage kan, en wat absoluut niet. Wij vragen u vriendelijk om uw naasten  hierover te informeren.

We beseffen dat dit geen aangename maatregelen zijn. Veilige zorg voor iedereen is nu onze absolute prioriteit.

Wij hopen op uw medewerking en danken u voor uw begrip.