Als zorginstelling gelegen in Vilvoorde krijgen we meer en meer te maken met patiënten die geen Nederlands, Frans of Duits spreken. Vaak verschilt hun culturele achtergrond sterk van die van de zorgverstrekkers. Taal- en cultuurbarrières bemoeilijken dan de hulpverlening.

Het doel van interculturele bemiddeling is de taalbarrière, sociaal-culturele barrières en interetnische spanningen in de context van de hulpverlening zo veel mogelijk op te lossen. We willen er zo voor zorgen dat de zorg voor iedereen even toegankelijk is en van gelijke kwaliteit.

Onze interculturele bemiddelaar biedt u eerst en vooral taalondersteuning in het Nederlands, Frans, Engels en Arabisch. Voor andere talen zal de interculturele bemiddelaar de best mogelijke tolkoplossing voor u vinden en regelen. De interculturele bemiddelaar zal eveneens bruggen slaan tussen patiënten en zorgverleners in divers (culturele) situaties.

Hoe gaat dit nu praktisch in zijn werk?

Gelieve in geval van een consultatie 48 uur op voorhand te melden aan de dienst afspraken indien uw taalbijstand/interculturele bemiddeling wenst.

Gelieve bij inschrijving van een ziekenhuisopname het verplegend personeel zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen indien u taalbijstand/interculturele bemiddeling wenst.

Aarzel eveneens niet bij de aankomst op onze spoedgevallendienst om aan te geven dat u taalbijstand/interculturele bemiddeling wenst.

U kan interculturele bemiddeling eveneens inroepen bij:

-           De vraag naar informatie over de werkwijze van het ziekenhuis 
-           De vertaling en het vervolledigen van uw administratief dossier.

Je kan Samuel bereiken tijdens de kantooruren op tel.nr.  +32 2257 55 94 of via mail: samuel.gross [at] azjanportaels.be.

Meer lezen?  klik hier  voor het artikel op VRTnws.