Sinds begin deze maand maakt ook dr. Geraldine Lens, arts-specialist in de nucleaire geneeskunde, deel uit van ons ziekenhuis. 

Vanuit een interesse voor wetenschap koos dr. Geraldine Lens voor de studies geneeskunde (bachelor, 2014 en master, 2018 – beiden KU Leuven). Nadien was het specialisme nucleaire geneeskunde voor haar een logische keuze door de combinatie van fysica, radiofarmacie en geneeskunde (2023, KU Leuven). Tijdens haar opleiding deed ze reeds ervaring op in UZ Leuven, AZ Sint-Jan Brugge en AZ Sint-Jan Turnhout.

Dr. Lens kiest bewust voor een regionaal ziekenhuis in de Brusselse Noordrand. Concreet zal ze haar activiteit in het AZ Jan Portaels combineren met activiteit binnen het Sint-Jansziekenhuis in Brussel. Samen bieden beide diensten een groot aanbod aan nucleaire onderzoeken aan wat absoluut een meerwaarde voor zowel de patiënten als het artsenkorps. Zelf heeft ze een brede, algemene basis in de nucleaire geneeskunde, maar focust ze zich momenteel vooral op de conventionele nucleaire geneeskunde, de PET alsook de therapieën. In de toekomst zal ze zich verder verdiepen en blijven bijscholen in de radionuclidentherapie gezien de steeds belangrijkere rol die dat subspecialisme zal spelen binnen de nucleaire geneeskunde.

Mede door haar flexibele, open minded en ambitieuze instelling hoopt samen met het team de dienst verder op de kaart te zetten in de regio en de samenwerking met andere disciplines te intensifiëren.

We heten haar alvast van harte welkom in onze AZJP-familie!