Voor de discipline nefrologie en het aanbod nierdialyse werken we reeds jaren nauw samen met UZ Brussel.

Vanuit deze samenwerking zal dr. Stefan Van Cauwelaert vanaf september aanwezig zijn in het AZ Jan Portaels. Hij vervangt dr. Karen Vanhautte die recent het UZ Brussel (en daarmee ook het AZJP) verliet.

We heten hem van harte welkom en wensen hem veel succes toe!