Vlaams Indicatorenproject (VIP²)

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²) is een initiatief van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, de ziekenhuiskoepels (ICURO en Zorgnet Vlaanderen) en de Vlaamse Overheid, en streeft naar het objectiveren van de geleverde kwaliteit van zorg. Op basis van indicatoren kan het ziekenhuis een welbepaald onderdeel van zijn kwaliteit meten en continu de geleverde zorg verbeteren. 

Het AZ Jan Portaels neemt deel aan het VIP²-project voor de volgende indicatorensets: 
•  Cardiologie
•  Orthopedie
•  Oncologie-borstkanker
•  Moeder en kind
•  Ziekenhuisbrede indicatoren
•  Patiëntenervaringen: Vlaamse Patiënten Peiling en
    Informatie op de ziekenhuiswebsite
•  Beroertezorg
•  Geestelijke gezondheidszorg 

Ben je benieuwd naar de resultaten? Ga naar de website www.zorgkwaliteit.be

Voortdurende kwaliteitsverbeteringen

Het AZ Jan Portaels werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering door zelf een aantal controles uit te voeren om de geleverde zorg te optimaliseren. Een aantal voorbeelden van deze controles zijn:

 

Uitvoeren van interne audits

Uitvoeren van interne audits zodat er op een systematische en onpartijdige manier gegevens verzameld worden over de kwaliteit van de toegepaste processen en gemaakte afspraken binnen een afdeling, dienst of departement. Op basis van de audit gaat de afdeling, dienst of departement zijn zorg verbeteren.

Uitvoeren van controles op het naleven van de basisvereisten inzake handhygiëne

De handen vormen de belangrijkste overdrachtsweg van micro-organismen. Handhygiëne wordt bijgevolg beschouwd als de meest doeltreffende van de algemene voorzorgsmaatregelen ter preventie van infecties bij de zorgverlening. Het ziekenhuis doet op regelmatige tijdstippen controles op het naleven van de handhygiëne bij zijn medewerkers en artsen. Op basis van deze meting worden verbeteracties uitgevoerd.

Uitvoeren van veiligheidsrondes op zorgafdelingen

Maandelijks gebeuren er rondes waarbij de veiligheid en de kwaliteit van zorg wordt gecontroleerd. Op basis van deze meting worden verbeteracties uitgevoerd en wordt de kwaliteit verhoogd.

Gebruik "Chirurgische Veiligheidsaspecten Checklist" bij iedere heelkundige ingreep

In 2011 heeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid in het kader van zijn beleid ter verbetering van de zorgkwaliteit het gebruik van zo’n checklist aanbevolen. Aan de hand van deze checklist worden er een aantal kritieke punten systematisch gecontroleerd door verschillende leden van het chirurgisch team en dit op de belangrijkste momenten van elle ingreep.

Het ziekenhuis heeft ook zijn zorgverlening laten evalueren door een externe organisatie, namelijk het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Deze organisatie gebruikt vooraf gedefinieerde, expliciete en gepubliceerde standaarden voor de evaluatie en dit alles met het oog op het bevorderen van continue verbetering van de kwaliteit van de zorg. 

Verder zijn er een aantal overheidsinstanties die de geleverde zorg in het ziekenhuis evalueren. Het AZ Jan Portaels heeft onder andere een overeenkomst afgesloten met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid voor wat betreft de coördinatie van kwaliteit en patiëntveiligheid in ziekenhuizen.

Tevens is de Zorginspectie van de Vlaamse Overheid vanaf 2013 met een vernieuwd inspectiemodel in de Vlaamse ziekenhuizen gestart. Het nieuwe toezicht richt zich op zorgtrajecten. Het eerste traject dat werd uitgewerkt en geïnspecteerd, is dat van de chirurgische patiënt. De nadruk ligt bij het nieuwe inspectiemodel op elementen die cruciaal zijn voor de kwaliteit van zorg en dit op niveau van structuren, processen en resultaten. Elk Vlaams ziekenhuis wordt verwacht hieraan te voldoen. 

Meer info over Zorginspectie

Het ziekenhuis heeft in 2017 ook zijn zorgverlening laten evalueren door een externe organisatie, namelijk het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), nu Qualicor Europe. Meer info