Het Team Ziekenhuishygiëne in AZ Jan Portaels heeft als belangrijkste opdracht de beheersing van zorggerelateerde infecties.
De maatregelen die het team Ziekenhuishygiëne uitvaardigt, zijn erop gericht dat patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis geen infecties oplopen. Dit doen we onder meer door:

 • ontwikkeling, implementatie en opvolging van de standaard voorzorgsmaatregelen ter preventie van overdracht van besmettelijke ziekten
 • surveillance van infectieziekten
 • opzetten van een epidemiebeleid
 • opvolgen van hygiëne-aspecten in het operatiekwartier en het verloskwartier
 • implementatie van richtlijnen van officiële instanties
 • uitwisselen van ervaringen en informatie met andere instellingen binnen het kader van een samenwerkingsplatform

Indien een patiënt een infectie heeft die niet aanwezig was bij opname en 48u na de opname in het ziekenhuis optreedt, spreekt men van een zorggerelateerde infectie. Een deel van deze zorginfecties zijn vermijdbaar, maar jammer genoeg niet allemaal.

In het AZ Jan Portaels wordt ziekenhuishygiëne behartigd door de directeur Patiëntenzorg, de hoofdarts, een verpleegkundige-ziekenhuishygiënist en een arts-ziekenhuishygiënist.
Er zijn verschillende maatregelen die zorginfecties voorkomen, maar handhygiëne (dit is het ontsmetten van de handen met handalcohol of het wassen met water en zeep) is de meest eenvoudige en doeltreffende manier. Met onze handen kunnen we immers micro-organismen overdragen. Daarom dient het zorgpersoneel op verschillende momenten in de zorg handhygiëne uit te voeren.

Ook als patiënt en bezoeker kan je een bijdrage leveren aan het voorkomen van infecties. Dit is niet alleen belangrijk om te voorkomen dat je micro-organismen overdraagt naar andere personen, maar ook om te voorkomen dat zelf ziek wordt:

 • Was de handen met water en zeep na elk toiletbezoek.
 • Nies of hoest in de plooi van je elleboog en niet in de handen. Indien je toch in de handen niest of hoest, was deze nadien met water en zeep.
 • Ontsmet als bezoeker je handen vóór en na het bezoek. Zo voorkom je enerzijds dat je micro-organismen binnenbrengt en anderzijds dat je zelf micro-organismen opraapt uit de omgeving van de patiënt.
 • Ga niet op bezoek als je zelf ziektesymptomen vertoont (verkouden, misselijk, diarree, koorts).
 • Raak infusen, katheters en verbanden van wonden niet aan.
 • Indien je als patiënt of bezoeker de handen niet kan wassen of ontsmetten, vraag dan een medewerker om hulp.

Wil je er meer over weten? Lees onze patiëntenbrochures of neem een kijkje op de website www.ubentingoedehanden.be

Hoe kan je ons contacteren?