Tijdens jouw opname zal je een tevredenheidsdocument overhandigd krijgen. Dankzij jouw deelname aan deze vragenlijst weten wij waar wij onze zorg kunnen verbeteren. 

- Tweemaal per jaar wordt de vragenlijst van het Vlaamse Patiëntenplatform gebruikt. Deze vragenlijst past in het VIP²-project, het ‘Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals’ van de Vlaamse Overheid. De vragenlijsten worden door de overheid zelf verwerkt en de resultaten worden dan meegedeeld aan de ziekenhuizen die deelnemen aan dit project. De resultaten zijn beschikbaar op de website www.zorgkwaliteit.be

Zoektermen:
(tevredenheidsmeting, patiëntenervaring, patiënttevredenheid, patiëntentevredenheid, tevredenheid)

Of neem deel aan onze tevredenheidsenquête op de website via deze link.