Het AZ Jan Portaels vindt het belangrijk dat de patiënt betrokken wordt bij zijn/haar zorg.

Patiëntenparticipatie maakt de gezondheidszorg beter en effectiever, ook in ons ziekenhuis.

Participatie verhoogt onder meer de therapietrouw, het effect van de behandeling, de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid. Aangezien participatie heel wat voordelen biedt aan patiënten, het ziekenhuis en medewerkers worden verschillende initiatieven ondernomen om onze zorg te verbeteren.

  • Patiëntenraad

De patiëntenraad werd in 2019 opgericht en behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten. Indien u interesse heeft om hier aan deel te nemen kan u een mail sturen naar
 patientenbeleving [at] azjanportaels.be of bellen naar Annika Lietart (02 257 50 87) of bij Nicole Galle (02 257 50 84), elke werkdag tussen 9u en 16u.

Volgende vergadering patiëntenraad: naar aanleiding van de Covid-19 pandemie werden de vergaderingen voorlopig uitgesteld.  

 

  • Patiëntenervaringen

Tijdens jouw opname zal je een tevredenheidsdocument overhandigd krijgen. Dankzij jouw deelname aan deze vragenlijst weten wij waar wij onze zorg kunnen verbeteren. 

Tweemaal per jaar wordt de vragenlijst van het Vlaamse Patiëntenplatform gebruikt. Deze vragenlijst past in het VIP²-project, het ‘Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals’ van de Vlaamse Overheid. De vragenlijsten worden door de overheid zelf verwerkt en de resultaten worden meegedeeld aan de ziekenhuizen die deelnemen aan dit project. De resultaten zijn beschikbaar op de website www.zorgkwaliteit.be.

Vanaf 1 juli 2021 zal er gestart worden met specifieke vragenlijsten om de patiëntenervaringen te peilen, namelijk (PREMS of ‘patient reported experience measurements’). Deze PREMs hebben als doel onze zorgkwaliteit te verbeteren en meten o.a. tevredenheid, subjectieve en objectieve ervaringen en ervaringen met medewerkers. Naast 2 algemene vragen zullen er afdelingsspecifieke vragen geformuleerd worden, waardoor de afdelingen specifieke verbeteracties kunnen formuleren en implementeren om de zorg nog te verbeteren.

Meer info kan verkregen worden bij Annika Lietart (02 257 50 87) of bij Nicole Galle (02 257 50 84)
of mail naar patientenbeleving [at] azjanportaels.be

  • Patiënt als partner in veilige zorg

Met deze tips kan de patiënt en zijn/haar familie ook bijdragen tot kwaliteitsvolle en veilige zorg.