Via deze knop kan u het overzicht bekijken van uw online gemaakte afspraken. Opgelet: op dit ogenblik kan u via deze weg enkel de afspraken raadplegen die via de online afsprakenmodule werden gemaakt. Afspraken die telefonisch of aan de balie in het ziekenhuis werden gemaakt, zijn op dit ogenblik nog niet raadpleegbaar via dit overzicht. We werken eraan om dit in de toekomst ook mogelijk te maken.