Indien u schade heeft ondervonden aan uw persoon of een persoonlijke bezitting en het vermoeden bestaat dat het ziekenhuis of een medewerker verantwoordelijk zou kunnen zijn, dan is het belangrijk dat u een medewerker van uw zorgteam aanspreekt. De nodige interne papieren zullen dan worden ingevuld en vervolgens juridisch worden bekeken.

Schade berokkend door toeval, uw eigen toedoen of een derde die niet behoort tot het ziekenhuis behoren niet tot de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. Vb: u trapt zelf per ongeluk op uw bril. Indien de verpleegkundige uw bril laat vallen en er is een glas stuk, dan kan dit wel aangegeven worden en juridisch bekeken worden.