Sportgeneeskunde

Het Sportmedisch Keuringscentrum van het AZ Jan Portaels heeft als voornaamste doel het ondersteunen van iedereen die met sport te maken heeft. Dit impliceert dat naast sportfederaties ook recreatieve sporters en sportclubs bij ons terechtkunnen. Keuringsattesten voor de verschillende sportfederaties worden via deze dienst afgeleverd. Dit is mogelijk omdat onze artsen door de overheid erkende keuringsartsen zijn. 

Een sportmedische keuring bestaat uit het afnemen van een sportmedische anamnese, een klinisch onderzoek en al dan niet een inspanningsproef. Het klinisch onderzoek bestaat onder andere uit een onderzoek van het cardiovasculair systeem, het musculoskeletaal systeem en een antropometrisch onderzoek met bepaling van de huidplooidikten. In ons centrum kan een fietstest, looptest, kajaktest of roeitest uitgevoerd worden. Door het afnemen van een maximale inspanningstest kan de keuring ook gecombineerd worden met het bepalen van trainingszones en het afleveren van trainingsadvies. We meten daarom ook het lactaat en de VO2max.

Op de raadpleging sportgeneeskunde kan iedere sporter terecht voor diagnosestelling en behandeling van sportgerelateerde problemen. Er is een nauwe samenwerking met dr Han van de dienst cardiologie. Ook is er een goede samenwerking met de dienst orthopedie, radiologie en nucleaire geneeskunde.

 

Consultaties Sportgeneeskunde

De consultaties van dr Han (cardiologie) vinden plaats op woensdag en donderdag.
Locatie: Blok C, gelijkvloers

Voor meer informatie: http://www.sportmedischekeuringvilvoorde.be/ 

Contact:
Geert Van Beeck
T 02 257 55 00
E-mail: sportgeneeskunde [at] azjanportaels.be

Artsen

Patiëntenbrochures