Terugbetalingsmodaliteiten SARS-CoV-2 Antilichamen

Sinds heden kunnen we de SARS-CoV-2 antistoffen bepalen in ons laboratorium bij patiënten met een vermoeden van een doorgemaakte COVID-19 infectie. Het gaat hier om de bepaling van totale antistoffen die positief worden bij ongeveer 95% van de symptomatische individuen binnen 14 dagen na blootstelling.

De gevoeligheid van deze test bij patiënten zonder of met milde symptomen is momenteel nog slecht gedocumenteerd.

De correlatie tussen de hoeveelheid antilichamen en de bescherming tegen herbesmetting met de ziekte is momenteel nog niet gekend.

Aangezien de test niet aangewezen is als primair diagnostische test bij acute ziekte heeft het RIZIV intussen de nodige voorwaarden gesteld voor terugbetaling.

De indicaties waarbij het RIZIV de terugbetaling op zich neemt, zijn de volgende:

  1. Gehospitaliseerde patiënten met mogelijks COVID EN CT suggestief maar PCR negatief, MINIMUM 7 dagen na begin van de symptomen.
  2. Patiënten met een langdurig klinisch beeld suggestief voor COVID-19 met negatieve PCR of die niet getest werden binnen 7 dagen na begin van de symptomen, MINIMUM 14 dagen na begin van de symptomen.
  3. In het kader van de differentiële diagnose bij een atypische klinische presentatie, MINIMUM 14 dagen na begin van de symptomen.
  4. In het kader van lokale risicomanagement: serologie onderzoeken bij zorgpersoneel en personeel in de ziekenhuizen/diensten of collectiviteiten met een hoog risico op blootstelling aan COVID-19

Om te kunnen voldoen aan de vereisten opgesteld door het RIZIV is het noodzakelijk expliciet te vermelden binnen welke doelgroep en indicatie de patiënt valt.

Indien de analyse aangevraagd wordt buiten RIZIV of zonder vermelding van de indicatie zal deze aangerekend worden aan de patiënt aan € 9,60. Gelieve de patiënt hiervan op de hoogte te brengen.

De verstrekking kan maximaal 2 maal per periode van 6 maanden worden aangerekend bij dezelfde patiënt.

Voor de bepaling is enkel serum vereist en deze analyse wordt gedurende de week dagelijks uitgevoerd worden.

Indien jullie vragen hebben hieromtrent, kunnen jullie steeds contact opnemen met één van de klinisch biologen.

Met collegiale groeten,

De klinisch biologen