Nederlands

Beste zorgklant,

Beter worden doen we samen.

Om uw ervaring en beleving met het AZ Jan Portaels Ziekenhuis te verbeteren, zijn wij zeer geïnteresseerd in uw mening over uw ervaring met ons ziekenhuis tijdens uw verblijf.

We zouden het daarom erg op prijs stellen mocht u even de tijd neemt om uw opmerkingen en/of complimenten met ons willen delen door onze patiëntentevredenheidsenquête in te vullen.

Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 5 minuten. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Français

Cher client,

Grâce à vous, nous pouvons nous améliorer.

Afin d'améliorer votre expérience et votre perception de l'hôpital AZ Jan Portaels, nous sommes très intéressés par votre avis sur votre expérience de notre hôpital pendant votre séjour.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre un moment pour nous faire part de vos remarques et/ou de vos compliments en remplissant notre enquête de satisfaction des patients.

Répondre à cette enquête prendra environ 5 minutes. Nous vous remercions de votre collaboration!

English

Dear customer,

Getting better is something we do together.

In order to improve your experience and perception of the AZ Jan Portaels Hospital, we are very interested in your opinion about your experience with our hospital during your stay.

We would therefore greatly appreciate it if you would take a moment to share your remarks and/or compliments with us via our patient satisfaction survey.

Completing this survey will take about 5 minutes. Thank you in advance for your cooperation!