We maakten de laatste weken de weg vrij naar een COVID-19 veilige omgeving. In ons veilig zorgplan vind je alle preventieve en innovatieve maatregelen terug die speciaal ontworpen zijn om onze patiënten en het personeel te beschermen.

Hier zijn enkele highlights uit ons plan:

 • COVID19-patienten gescheiden van andere patiënten
 • COVID-19 test en triagecentrum aanwezig in het ziekenhuis
 • COVID-19-testen van patiënten voorafgaand aan operaties in het ziekenhuis
 • Extra wachtruimte zorgt voor het bewaren van voldoende afstand
 • Bij het betreden van het ziekenhuis draagt iedereen een chirurgisch masker  
 • Voldoende beschermingsmateriaal voorzien in het ziekenhuis  
 • Verbeterde reiniging door volautomatische toestellen om de handen te ontsmetten
 • Mogelijkheid tot digitale consultaties
 • Bewegwijzering en aanduidingen om voldoende afstand te bewaren
 • Toegangen in het ziekenhuis zijn beperkt tot één hoofdingang
 • Inzetten op temperatuurmeting via robots
 • Tussen de afspraken door worden de nodige hygiënische maatregelen genomen

Eenvoudige voorzorgsmaatregelen

 • Draag altijd een eigen chirurgisch mondmasker, zorg ervoor dat zowel mond als neus bedekt zijn
 • Gebruik enkel de ingang aan de Gendarmeriestraat
 • Reinig regelmatig de handen, op verschillende plaatsen is handalcohol voorzien
 • Hou minstens 1,5 meter afstand van andere personen
 • Respecteer de aanduidingen die ophangen in het ziekenhuis (bv. capaciteit wachtzaal, liften,… )
 • Volg steeds de instructies van onze medewerker

Kom met een gerust hart naar uw afspraak
Voorzie extra tijd voorafgaand je afspraak, een tiental minuten voor aanvang aanwezig zijn is ideaal. Zo beperken we de tijd in de wachtzaal en kunnen we jou een vlotte doorstroom garanderen. Bij voorkeur kom je alleen, zonder extra persoon/personen, op consultatie.