1. Vervoer voor onderzoeken en behandelingen die niet in het AZ Jan Portaels plaatsvinden :

Voor bepaalde onderzoeken of behandelingen die niet in het AZ Jan Portaels plaatsvinden, wordt u per ziekenwagen vervoerd naar de samenwerkende zorginstelling.
De kosten van dit inter-ziekenhuisvervoer worden betaald door AZ Jan Portaels op voorwaarde dat het vervoer ‘heen en terug’ op dezelfde dag gebeurt.

  1. Vervoer voor ontslag uit het AZ Jan Portaels :

Indien het vervoer ‘terug’ niet op dezelfde dag gebeurt, dan wordt dit beschouwd als een ontslag uit AZ Jan Portaels en betaalt u zelf de kosten voor het ziekenwagenvervoer.
Wanneer u ontslagen wordt en terug naar huis mag of een andere verblijfplaats, regelt de verpleegkundige of sociaal werker dit voor u, indien nodig.
In dit geval werken wij samen met een ziekenwagendienst die u een tarief factureert dat het remgeld benadert. U kan de factuur dus niet meer aanbieden aan uw ziekenfonds.

  1. Vervoer voor een medische urgentie :

Indien dit om een vervoer voor een medische urgentie gaat en u moet overgebracht worden naar een universitair ziekenhuis, kan de factuur voorgelegd worden aan uw ziekenfonds om tussenkomst te bekomen.

Indien u dit echter wenst, kan u steeds melden dat u het ziekenwagenvervoer via uw mutualiteit wenst te regelen.
Mocht u nog verdere vragen hebben kan u terecht bij de Sociale Dienst:
socialediensten [at] azjanportaels.be of 02 /257 54 66.