Bij onze longartsen kunt u terecht voor de behandeling van een brede waaier aan aandoeningen, o.a. astma, chronische bronchitis en obstructief longlijden, interstitiële longaandoeningen, longkanker en infecties van de luchtwegen.

Tevens voor aandoeningen waarbij de longen vaak betrokken zijn: allergieën, uitzaaiingen van kwaadaardige ziekten naar de longen. 

Daarnaast kan u hier ook terecht voor slaaponderzoek (polysomnografisch onderzoek) en fietsproeven. Deze fietsproeven kunnen worden ingezet voor preoperatieve redenen of in kader van onverklaarbare kortademigheid bij inspanningen.

Verpleegafdeling

Inwendige Geneeskunde 1
Hoofdverpleegkundige Maxime Bernardi
T 02  257 57 21
Locatie: Blok A, 2de verdiep

Voor afspraken: T 02 254 64 00