Overal in het AZ Jan Portaels wordt u tegen conventietarieven behandeld en onderzocht, met uitzondering van NMR-onderzoeken. Deze tarieven worden geafficheerd in de wachtruimte van de onderzoekslokalen.
Tevens kan u een lijst met producten en diensten die geen strikt medische indicatie hebben met geldende tarieven opvragen bij de dienst Opname en Inschrijvingen.