Samenwerking

Voor aankoop is er een verregaande samenwerking met vijf Vlaams-Brabantse ziekenhuizen.

Sinds meerdere jaren bouwen AZ Jan Portaels Vilvoorde, RZ H. Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, RZ Sint Maria Halle en revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek een groeiend platform uit om gezamenlijk goederen, diensten en werken aan te kopen en expertise te delen. Door betrokkenheid en samenwerking ontstaat een partnerschap op lange termijn. Het gezamenlijk initiatief is actief onder de naam ‘Fenix, Partners in Aankoop’.

De deelnemende ziekenhuizen delen een zelfde aankoopvisie, ondersteund door AAA+ Partners in Zorg, die in belangrijke mate gebaseerd is op het zoeken naar de gepaste waardecreatie voor de deelnemende ziekenhuizen.
De leveranciers worden uitgenodigd volop mee te werken aan dit initiatief en extra waarde toe te voegen.

De waardecreatie die we zoeken, moet finaal leiden tot:
• een hogere zorgkwaliteit,
• betere zorgefficiëntie
• en een groter patiëntcomfort.

Samen met u als leverancier streven we hierbij naar:
• een continu verbetering van integraal resultaat en relatie,
• met grote openheid naar vernieuwing en creativiteit.

Afspraken

De samenwerking omvat principieel alle aankoopdomeinen van het ziekenhuis en wordt gekenmerkt door volgende afspraken:

• Het staat de deelnemers aan de Fenix groep vrij te kiezen om aan een tender in Fenix verband deel te nemen of niet. Eens het ziekenhuis gekozen heeft deel te nemen, engageert het zich conform de opgenomen afspraken van deze tender en rekening houdend met de interne beslissingsorganen van ieder ziekenhuis de toewijzing te honoreren. De deelnemende ziekenhuizen worden in het lastenboek meegedeeld.

• Er wordt gewerkt met het systeem “lead buyer“. Dit betekent dat de Fenix ziekenhuizen per aankoopdossier een leidende aankoper aanduiden. Deze is gedurende het hele aankooptraject de SPOC (Single Point Of Contact) voor de leveranciers en voert desgevallend de commerciële gesprekken. De aankoopverantwoordelijke per ziekenhuis blijft evenwel eindverantwoordelijk voor de effectieve aankoop van het ziekenhuis in kwestie en kan voor het betrokken dossier enkel na overleg met de lead buyer aangesproken worden.

• Per aankoopdossier beschrijven we de eventuele percelen, wijze van gunning,… in het lastenboek. Hierbij streven we er naar dat de deelnemende Fenix ziekenhuizen eenzelfde keuze maken qua leverancier en dit op basis van de ‘total vaue of ownership’ voor het geheel van de deelnemende ziekenhuizen. Dit impliceert echter niet dat er een uniformisatie qua producten, productreferenties of processen moet gebeuren.

• We streven naar een beperktere groep van goed presterende leveranciers. 

Verloop

In de afgelopen jaren hebben de Fenix Ziekenhuizen ca. 190 contracten afgesloten in het kader van deze samenwerking en dit in diverse domeinen.

Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de algemene doelstellingen die hierboven aangegeven zijn en kijken uit naar een verdere uitbouw van de constructieve samenwerking met ieder van u.

Contact

Voor verdere informatie kan u steeds contact opnemen met Debra Vanden Bosch,
manager procurement.
Tel: 02 257 55 10
E-mail: debra.vandenbosch [at] azjanportaels.be