Dankzij grondige voorbereidingen en de inzet van onze artsen en medewerkers staat het AZ Jan Portaels ziekenhuis vanaf 4 mei 2020 terug paraat om een bredere groep van patiënten in de meest veilige omstandigheden te helpen. We geven hierbij wel voorrang aan dringende en noodzakelijke zorg. Om op een veilige manier op te starten, nemen we extra maatregelen voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers.

Een afspraak maken kan telefonisch op het nr 02 257 51 73 of online

Aan de ingang van het ziekenhuis:

 • Draag een mondmasker bij het binnenkomen van het ziekenhuis.
 • Kom het ziekenhuis binnen via de hoofdingang (Gendarmeriestraat 65).
  Ontsmet je handen.
 • Je wordt doorverwezen naar de inschrijvingskiosken. Gelieve de ‘social distancing’ regels te respecteren. Dit betekent dat je 1,5m afstand houdt van elkaar.
 • Kom zeker 10 minuten vroeger naar je afspraak. Zo kunnen we een vlotte doorstroming en voldoende fysieke afstand garanderen.
 • Eén begeleider op je afspraak is uitzonderlijk toegelaten, bijvoorbeeld omdat je moeilijk te been bent of nog te jong bent om alleen te komen.

In de wachtzaal

De wachtzalen zijn zodanig georganiseerd dat de ‘social distancing’ regels niet in gevaar komen.

 • Patiënten die op consultatie komen, worden opgevangen in de wachtzaal of de cafetaria. De patiënt zal afgehaald worden door de verpleegkundige of de arts.
 • Neem enkel plaats op de voorziene stoelen. De maximale wachtzaalcapaciteit mag niet overschreden worden.

In het ziekenhuis

 • Houd je mondmasker de hele tijd op zodanig dat je mond en neus bedekt zijn.
 • Houd steeds 1,5 meter afstand ten opzichte van andere personen.
 • Je kan maximum met 2 personen in de lift.
 • Respecteer de hygiënemaatregelen.
 • Volg de instructies van onze medewerkers goed op.

Bijkomende informatie

Spoeddienst

Stel je bezoek aan de spoedgevallendienst niet uit als je spoedeisende hulp nodig hebt. Ook als je klachten niets met Covid-19 te maken hebben is een snelle diagnose en behandeling nodig. Wat spoedeisend was voor de crisis is vandaag nog steeds spoedeisend. We hebben de noodzakelijke maatregelen getroffen om iedereen die naar ons ziekenhuis komt, zo veilig mogelijk te helpen.

Afspraken, ingrepen en onderzoeken

Sinds 4 mei 2020 zijn we opnieuw gestart met de gewone consultaties, ingrepen en onderzoeken. Hierbij geven we voorrang aan dringende en noodzakelijke zorg.
Je behandelende arts maakt een nauwkeurige inschatting of je afspraak kan doorgaan of verplaatst wordt naar een latere datum. We brengen je telefonisch op de hoogte als je afspraak kan doorgaan of wordt uitgesteld.

Je kan ook op voorhand een afspraak maken.
Dit kan telefonisch via de afsprakencentrale van maandag t.e.m. vrijdag tussen 8 en 19 uur (02 257 51 73) of online.

Opgelet: voor een afspraak op volgende diensten bel je tussen 8u30 en 16u30:

 • Bloedafname (02 257 51 73)
 • Radiologie: (02 257 51 00)
 • Nucleaire geneeskunde: ( 02 257 51 20)
 • Diabeteskliniek, endocrinologie: ( 02 257 53 53)
 • Vaat- en thoraxheelkunde: ( 02 257 53 53 )

Bezoekers
Bezoek aan gehospitaliseerde patiënten is momenteel nog niet toegelaten in ons ziekenhuis.
Een beperkte bezoekregeling is toegelaten op volgende afdelingen: materniteit, pediatrie en palliatieve zorgen.

Opgelet: wil je het ziekenhuis bezoeken, maar vertoon je griepachtige symptomen (hoesten, koorts, kortademigheid), dan vragen we je om niet naar het ziekenhuis te komen.

Proper wasgoed en persoonlijke items:

 • Familieleden kunnen iedere dag (tijdens de kantooruren) proper wasgoed en persoonlijke spullen van een patiënt afleveren aan de container aan de hoofdingang. Hier kan je ook wasgoed terug ophalen.
 • Lever alles af in een goed afgesloten zak.
 • Een medewerker brengt het wasgoed en persoonlijke items tot bij jouw partner of familielid.
 • Gelieve geen voeding te leveren.

We danken jullie voor het begrip tijdens deze uitzonderlijke omstandigheden.

Een afspraak annuleren?

Bel minstens 24 uur op voorhand de afsprakencentrale. Zo kunnen we nog iemand anders inplannen op jouw plaats.

Voor afspraken die laattijdig worden geannuleerd, kan een annulatieforfait aangerekend worden.