We doen er alles aan om u  te informeren hoe we de gezondheid en het welzijn van u, uw familie en vrienden - en dat van onze verzorgers - beschermen tegen de gevaren van het coronavirus. In ons ziekenhuis nemen we heel wat maatregelen om u te beschermen.

Veilig naar het ziekenhuis

We maakten de laatste weken de weg vrij naar een COVID-19 veilige omgeving. In ons veilig zorgplan vind je alle preventieve en innovatieve maatregelen terug die speciaal ontworpen zijn om onze patiënten en het personeel te beschermen.

Hier zijn enkele highlights uit ons plan:

 • COVID-19 test en triagecentrum aanwezig in het ziekenhuis
 • COVID-19-testen van patiënten voorafgaand aan operaties in het ziekenhuis
 • Extra wachtruimte zorgt voor het bewaren van voldoende afstand
 • Bij het betreden van het ziekenhuis draagt iedereen een masker  
 • Voldoende beschermingsmateriaal voorzien in het ziekenhuis  
 • Verbeterde reiniging door volautomatische contacttoestellen om de handen te ontsmetten
 •  COVID-19 digitale monitoring van thuiszorg, mogelijk gemaakt via onze CARO-app voor mensen met de diagnose COVID-19, zodat ze in quarantaine kunnen worden ondersteund door onze zorgteams
 • Mogelijkheid tot digitale consultaties
 • Bewegwijzering en aanduidingen om voldoende afstand te bewaren
 • Toegangen in het ziekenhuis zijn beperkt tot één hoofdingang
 • Inzetten op temperatuurmeting via robots
 • Tussen de afspraken door worden de nodige hygiënische maatregelen genomen

 

 

Eenvoudige voorzorgsmaatregelen

 • Draag altijd een eigen mondmasker, zorg ervoor dat zowel mond als neus bedekt zijn
 • Gebruik enkel de ingang aan de Gendarmeriestraat
 • Reinig regelmatig de handen, op verschillende plaatsen is handalcohol voorzien
 • Hou minstens 1,5 meter afstand van andere personen
 • Respecteer de aanduidingen die ophangen in het ziekenhuis (bv. capaciteit wachtzaal, liften,…)
 • Volg steeds de instructies van onze medewerker

Kom met een gerust hart naar uw afspraak
Voorzie extra tijd voorafgaand je afspraak, een tiental minuten voor aanvang aanwezig zijn is ideaal. Zo beperken we de tijd in de wachtzaal en kunnen we jou een vlotte doorstroom garanderen. Bij voorkeur kom je alleen, zonder extra persoon/personen, op consultatie.

Samenwerking en informatie-uitwisseling met onze huisartsen

Test en triagecentrum

De stad Vilvoorde besliste in samenwerking met het AZ Jan Portaels en de huisartsenkring Harno vzw om tijdens de coronacrisis een medisch centrum op te richten. Dat centrum speelde een belangrijke rol in het verlichten van de stroom van patiënten naar de spoeddiensten.

Op 17 maart bouwde de stad in samenwerking met het AZ Jan Portaels en de huisartsenkring Harno vzw Het Bolwerk uit tot medisch centrum waar huisartsen uit de ruime regio werden ingeschakeld. De eerste opdracht bestond uit het onderzoeken van mogelijke coronapatiënten en enkel ernstige gevallen door te verwijzen naar de spoedafdelingen van de ziekenhuizen. Dit werd mogelijk door een verwijzing vanuit de huisarts en later ook op afspraak.

Sedert 5 mei wordt het medisch centrum in cc Het Bolwerk gebruikt als testcentrum in het kader van de Belgische exitstrategie. De nadruk ligt op het afnemen van testen bij patiënten die symptomen hebben enerzijds en het traceren en testen van hun contacten anderzijds. Hierdoor kunnen lokale uitbraken snel gedetecteerd en geïsoleerd worden.

Om de heropstart van het cultureel centrum Het Bolwerk te kunnen voorbereiden, is het medisch centrum vanaf dinsdag 23 juni verhuisd naar de lokalen van onze voormalige spoedafdeling.  Hier worden enkel nog COVID19-testen afgenomen van patiënten die door hun huisarts worden doorverwezen.

De organisatie is mogelijk door een samenwerking tussen de huisartsenkringen Harno vzw en Zhorg vzw, AZ Jan Portaels, stad Vilvoorde en alle gemeentelijke overheden uit het zorggebied.

Het medisch centrum staat LOS van de preoperatieve screening op spoed.

Aangepaste Bezoekregeling

 

Om ervoor te zorgen dat alle veiligheidsmaatregelen kunnen gerespecteerd worden, geldt nog steeds een beperkte bezoekregeling.

Elke patiënt mag één vaste bezoeker aanduiden waarvoor een persoonlijke bezoekerskaart (op naam) aangemaakt wordt. Hierop is het tijdslot aangeduid waarop bezoek mogelijk is (17u30-18u00 of 18u30-19u00 of afwijkend). Gelieve de vermelde bezoekuren te respecteren en eventuele instructies van onze medewerkers op te volgen. Voor een aantal afdelingen geldt een afwijkende bezoekregeling:

 • Materniteit: de partner is heel de dag welkom, broers en zussen tussen 16u00-18u00
 • Pediatrie: beide ouders zijn altijd welkom
 • Vroedkundige of gynaecologische consultatie: partner mag meekomen als begeleider
 • Kritieke en palliatieve diensten: bezoek wordt bepaald in overleg met de behandelend arts
 • Covid-patiënten: bezoek is niet toegestaan

Zorg ervoor dat je de bezoekerskaart ook steeds op zak hebt en kan voorleggen aan onze medewerkers. Ook tijdens je bezoek heb je aandacht voor een correcte hand- en hoesthygiëne en pas je de principes van social distancing toe.

Bij koorts of andere ziekteverschijnselen stel je het bezoek uit en blijf je thuis.

Digitale monitoring van thuiszorg

 

Het AZ Jan Portaels maakt gebruik van de applicatie Caro. Caro is een app die je dagelijks vraagt hoe het met je gaat wanneer je thuis herstelt van corona.

Eens je voldoende genezen bent, ga je naar huis om verder te herstellen. Opdat je zorgverlener toch een rapport te zien krijgt van hoe het met je gaat, kan je je registreren bij Caro. Je downloadt de applicatie en kan inloggen met de code die je via sms ontving. Met die code wordt je gelinkt aan je zorgverlener van het ziekenhuis.

Dagelijks vraagt Caro hoe het met je gaat. Aan de hand van verschillende vragen in een chat als: ‘heb je koorts? Zo ja, hoeveel?’ en ‘geef je pijn weer op een schaal van 0 tot 10’, houdt de applicatie je toestand bij. Caro geeft ook advies indien nodig. Caro geeft op basis van de registratie van je symptomen adviezen en instructies over hoe je je moet verzorgen.

De applicatie houdt dus ook een rapport met het verloop van je herstel bij. Hier kunnen zorgprofessionals en je zorgverlener dan mee aan de slag. Wil je meer informatie over Caro?

Klik hier.

Veel gestelde vragen

Wat is een veilig zorgplan?

COVID-19 Veilige Zorg is een combinatie van nieuwe preventieve maatregelen en een digitaal aanbod om onze patiënten en personeel te beschermen, zodat ze vertrouwen kunnen hebben in het ontvangen of het leveren van zorg.

Wat is inbegrepen in het veilig zorgplan?

 • COVID-19 test en triagecentrum aanwezig in het ziekenhuis
 • COVID-19-testen van patiënten voorafgaand aan operaties in het ziekenhuis
 • Streng maskerbeleid: ieder personeelslid en patiënt draagt een masker
 • Verbeterde reiniging door volautomatische contacttoestellen om de handen te ontsmetten
 •  COVID-19 digitale monitoring van thuiszorg, mogelijk gemaakt via onze CARO-app of website, voor mensen met de diagnose COVID-19, zodat ze in quarantaine kunnen worden ondersteund door onze zorgteams
 • Mogelijkheid tot digitale consultaties
 • Bewegwijzering en aanduidingen om voldoende afstand te bewaren
 • Inzetten op temperatuurmeting via robots
 • Tussen de afspraken door worden de nodige hygiënische maatregelen genomen

Wat is een virtuele wachtkamer?

Om onnodige wachttijden te vermijden, bieden we updates aan goedgekeurde bezoekers* via sms of een telefoongesprek

Wat is het digitale zorgtraject COVID-19 voor thuismonitoring?

Klik hier voor meer info.

Hoe weet ik of mijn verzorger geen COVID-19 heeft?

Al onze verzorgers moeten voor het starten van de shift hun temperatuur opmeten en uiteraard de handen grondig wassen.  Indien één van onze medewerkers symptomen vertoont zoals niezen, hoesten én koorts mogen zij hun shift niet aanvangen. Ieder personeelslid moet tevens een mondmasker dragen.

Welke patiënten worden getest?

•Iedere patiënt wordt preoperatief getest  

Mag ik een geliefde meenemen? Zijn er speciale voorzorgsmaatregelen voor hem / haar?

Elke goedgekeurde bezoeker of begeleider kan volgens de regels van het ziekenhuis zijn of haar geliefde  bezoeken. Ze moeten een masker dragen bij binnenkomst (meenemen of geleverd door onze faciliteit) en moeten de lichaamstemperatuur meten. Bezoekers met een temperatuur van of meer dan.. zullen niet worden toegestaan om te bezoeken.

Hoe word ik getest op COVID-19?

Een arts of verpleegkundige zal een lang wattenstaafje in een van uw neusgaten plaatsen tot het de achterkant van de neusholte raakt. Hij of zij zal het staafje voorzichtig draaien en verplaatsen om een staal van vloeistof te krijgen. Het uitstrijkje wordt verwijderd na een paar seconden. Deze test heet een nasofaryngeaal uitstrijkje en is een goedgekeurde test voor COVID-19.

Wat kan ik doen om mezelf te beschermen tegen COVID-19 vóór mijn operatie of procedure

•Blijf zoveel mogelijk thuis

•Indien je het huis moet verlaten, blijf minstens op 6 meter afstand van andere mensen en draag een mondmasker

 •Was uw handen met zeep en water gedurende tenminste 20 seconden, in het bijzonder wanneer u naar een openbare plaats gaat of na het snuiten van de neus, hoesten of niezen

•Raak uw ogen, neus of mond niet aan met ongewassen handen

•Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn

•Reinig en desinfecteer vaak aangeraakte oppervlakken. Dit betekent tafels, deurknoppen, licht schakelaars, handgrepen, bureaus, telefoons, toetsenborden, toiletten, kranen, spoelbakken..