Indien u een allergietest wil laten uitvoeren, op eigen verzoek of via de huisarts, kan u een afspraak maken voor een priktest. Deze priktesten vinden elke vrijdagvoormiddag plaats en worden door een verpleegkundige uitgevoerd.
De uitslag wordt u onmiddellijk meegedeeld door een arts.

De arts zal u, indien nodig, een behandeling voorstellen of u doorverwijzen.

T 02 257 53 40.