Geriatrie - zorgprogramma geriatrie

De geriatrieafdelingen behandelen acute en chronische aandoeningen die bij de oudere patiënt voorkomen, waarbij naast het curatieve ook alle aandacht gaat naar de levenskwaliteit en de zelfredzaamheid. Er is dan ook een nauwe samenwerking met de dienst Revalidatie en de sociale dienst.

Verpleegafdelingen

Geriatrie 1     T 02 257 58 60
Hoofdverpleegkundige Gerlinde Willems   T 02 257 58 61

Geriatrie 2 + dagziekenhuis geriatrie
Hoofdverpleegkundige An Ronsmans
T 02 257 58 70

Voor afspraken: T 02 257 51 73

Multidisciplinair geriatrisch handboek