U kan worden doorverwezen naar de pijnkliniek, indien u al lang zware pijnklachten hebt en uw huisarts of behandeld arts geen behandeling (meer) heeft die de pijnklachten kan wegnemen. 

Als de benadering met in te nemen geneesmiddelen onvoldoende pijnstilling geeft, kunnen inspuitingen eventueel aangewezen zijn. Het gaat hier om bv. epidurale infiltraties. Eveneens kunnen andere weinig ingrijpende diagnostische en/of therapeutische technieken worden toegepast, namelijk inspuitingen op verschillende niveaus, o.a. ter hoogte van de wervelgewrichtjes of de zenuwwortel. Vervolgens kan eventueel overgegaan worden tot een meer blijvende behandeling van de betrokken zenuw door middel van een radiofrequente behandeling (‘opwarming’) of eventueel een bevriezing.

Voor meer info in verband met pijnmanagement en pijntherapie kan u onze brochures hieronder raadplegen.

Artsen

Hoofdverpleegkundige Koenraad Buys
T 02 257 58 44